Alkoholi voi tuntua sopivalta ratkaisulta, jos esimerkiksi korona on aiheuttanut stressiä, huolta tai ahdistuneisuutta.

Jokainen varmasti tietää, että liika alkoholin käyttö aiheuttaa vain lisää ongelmia. Aiemmin on uutisoitu, mitä positiivisia muutoksia vartalossa tapahtuu, kun korkki laitetaan kiinni. Naiset ovat kuitenkin alkaneet Self -sivuston esittelemien tutkimustuloksien mukaan käyttämään yhä enemmän alkoholia. Syyksi arvellaan juuri koronapandemiaa.

Alholin kulutus on lisääntynyt selkeästi varsinkin naisilla

Tässä kansallisesti kattavassa tutkimuksessa oli mukana 825 ihmistä, joiden alkoholin juomista tarkkailtiin sekä vuonna 2019 että tänä vuonna 2020. Kun näiden kahden vuoden tuloksia verrattiin keskenään, oli juominen lisääntynyt tämän vuoden aikana. Se näkyi selvästi varsinkin naisten kohdalla.

Naiset ilmoittivat juoneensa nyt tänä vuonna alkoholia 17 % useammin kuin esimerkiksi vielä viime vuonna. Suuria määriä kerralla he ilmoittivat juoneensa 41 % enemmän nyt kuin viime vuonna. Kaikki tulokset ilmoitettiin itse, joten se saattaa vähän vääristää tuloksia.

Toinen tutkimus osoitti, että koronapandemialla on osa syynsä kulutuksen nousussa

Oletko itse huomannut, että alkoholin kulutus olisi sinulla noussut koronapandemian aikana? On tehty myös toinen tutkimus, joka osoitti, että juuri se voi lisätä alkoholin kulutuksen määrää. Se voi johtua esimerkiksi koronan aiheuttamista uhkista sekä ahdistuksesta.

Tähän tutkimukseen osallistui 754 ihmistä, joista puolet oli naisia. Siinä kysyttiin heidän alkoholin juomisestaan kuluneen kuukauden aikana sekä siitä kuinka stressaantuneita ja pelokkaita he olivat koronan takia. Myös sitä kysyttiin, oliko koronapandemia aiheuttanut heille mielenterveyshäiriöitä.

Tutkimus osoitti, että miesten ja naisten juominen lisääntyy heidän pelko-, stressi- ja ahdistustasojen kasvaessa. Tässäkin se oli selkeämpää naisten kuin miesten kohdalla. Tämäkin tutkimus perustui osallistujien itsensä ilmoittamiin tuloksiin.

Missä vaiheessa juomisesta tulee ongelma?

Jokaisen olisi hyvä juoda kohtuullisesti, koska krapulan lisäksi siitä aiheutuu monia muitakin ongelmia. Fyysisten ongelmien lisäksi se voi pahentaa masennusta ja ahdistusta, vaikka monet tarttuvat pulloon juuri niiden takia. On uutisoitu, kuinka alkoholi voi piillä masennuksen taustalla.

Jos haluat vähentää alkoholinkäyttöäsi, aloita kiinnittämällä huomiota siihen, milloin, miksi ja kuinka paljon juot. Voit tehdä myös suunnitelman, kuinka paljon viikon aikana voisit juoda, jotta vältät liiallisen juomisen.

Lähde: Self