Viisikymppisten ikäluokka voi jopa huonommin kuin vanhukset.

Joka toinen suomalainen kokee terveytensä melko tai erittäin hyväksi, ilmenee vakuutusyhtiö Ifin tuoreesta kyselytutkimuksesta. Parhaaksi terveytensä kokevat ne suomalaiset, jotka ovat alle kouluikäisten lasten vanhempia, korkeasti koulutettuja ja hyvätuloisia sekä ne, jotka työskentelevät toimihenkilöinä, esimiehinä tai yrittäjinä.

Tutkimuksen mukaan hyväksi terveytensä kokevat muita useammin ne, joilla on hyvä asema työelämässä, työterveyspalvelut tai terveysvakuutus käyttössään. Lisäksi terveytensä kokivat hyväksi muita useammin ne, jotka panostavat terveelliseen elämäntapaan ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Huonoksi terveytensä tuntee joka seitsemäs (14%) suomalainen, kun taas heikoimmaksi terveytensä tuntevat 50-59-vuotiaat. Heistä joka viides (19%) arvioi terveytensä huonoksi, ja Ifin tutkimuksen mukaan vanhemmatkin ikäpolvet voivat viisikymppisiä paremmin.

Ifin tuotejohtaja Tiina Pajamon mukaan on yllättävää, että heikoin terveystilanne on 50-59-vuotiaiden keskuudessa. Hänen mukaan tämä on huolestuttava tulos työurien pidentämistäkin silmällä pitäen.

”50–59-vuotiaiden ikäluokkaan kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota. Tässä joukossa on ihmisiä, jotka ovat tipahtamassa työelämästä pois tai joille niin on jo käynyt. Ikäluokasta tulisi pitää entistä parempaa huolta, jotta he jaksaisivat työelämässä pidempään ja jäisivät mahdollisimman hyväkuntoisina eläkkeelle”, Pajamo sanoo tiedotteessa.

Naiset panostavat enemmän terveelliseen elämäntapaan

Ifin mukaan tutkimuksessa selvisi, että mitä paremmaksi henkilö kokee terveytensä, sitä useammin hän panostaa terveelliseen elämäntapaan ja pyrkii ennaltaehkäisemään sairauksia, kun taas huonoksi terveytensä kokevat panostavat sairauksien ennaltaehkäisyyn vähiten. Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi riittävästä levosta, yöunesta ja liikunnasta huolehtiminen, terveellinen ruokavalio sekä painon- ja stressinhallinta.

Naisten ja miesten välillä ei havaittu eroja, vaan he tuntevat keskimäärin olonsa yhtä terveeksi. Tutkimuksen mukaan naiset kuitenkin satsaavat miehiä enemmän terveelliseen elämäntapaan ja sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Tutkimuksen mukaan suomalaiset käyttävät lääkäri- tai terveydenhoitopalveluja tyypillisesti yhdestä kahteen kertaa vuodessa (39 prosenttia vastaajista). Vain noin joka seitsemäs (15 %) ei ole käyttänyt näitä palveluja lainkaan viimeisen vuoden aikana.

Ifin kyselytutkimuksen toteutti YouGov Finland ja siinä haastateltiin 1 000 aikuisikäistä suomalaista terveydenhoitoon liittyen. Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä lokakuussa 2019 ja tutkimus on edustava otos suomalaisista: kokonaistuloksissa keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 2,8%-yksikköä suuntaansa.