Toukokuun viimeisten päivien aikana, 24.-31. päivä, vietetään Euroopan syöpäviikkoa.

Syöpä koskettaa tuhansia suomalaisia joka vuosi. Suomen Syöpärekisterin uusien syöpätilastojen mukaan vuonna 2019 Suomessa todettiin kaikkiaan 35 327 uutta syöpää sekä 13 085 syöpäkuolemaa.

Tilastojen mukaan Suomen yleisimmät syövät olivat eturauhassyöpä sekä rintasyöpä. Tavallisimmat syöpäkuolemien aiheuttajat olivat naisilla rinta-ja keuhkosyöpä ja miehillä keuhko-, eturauhas- ja suolistosyöpä.

Syöpään sairastumisessa ja menehtymissä on huomattavia alueellisia eroja. Uusien syöpien määrässä aluevaihtelu oli yleisesti ottaen suurempaa miehillä, kun taas syöpäkuolemissa alueellista vaihtelua oli enemmän naisilla.

Syöpäjärjestöjen mukaan syöpäilmaantuvuus oli miehillä kunnasta riippuen enimmillään 14 prosenttia pienempi ja pahimmillaan 18 prosenttia suurempi kuin koko maassa. Naisilla vastaavat lukemat olivat 10 prosenttia ja 14 prosenttia.

Kuolleisuus sen sijaan oli naisilla kunnasta riippuen enimmillään 12 prosenttia pienempi ja pahimmillaan 22 prosenttia suurempi kuin koko maassa. Miehillä vastaavat lukemat olivat 7 prosenttia ja 9 prosenttia.

Naisilla keuhkosyöpää eniten maan ääripäissä

Syöpäjärjestöjen mukaan yksittäisiä syöpiä tarkastellessa suurimmat erot uusien syöpien määrässä olivat naisten keuhkosyövässä. Helsingissä, Lapissa ja Ahvenanmaalla todettiin naisten keuhkosyöpiä selvästi muuta maata enemmän.

Helsingissä naisten keuhkosyövän ilmaantuvuus oli lähes kaksinkertainen esimerkiksi Savonlinnaan nähden. Miesten keuhkosyövässä ei yhtä suuria alueellisia eroja ollut havaittavissa.

”Muista yleisistä syövistä naisten rintasyöpiä todettiin eniten pääkaupunkiseudulla ja vähiten Kainuussa. Rintasyöpien ilmaantuvuus oli pääkaupunkiseudulla liki kolmannes Kainuuta suurempi”, erikoistutkija Karri Seppä kertoo.

”Eturauhassyöpien ilmaantuvuus oli suurinta Ahvenanmaalla ja pienintä Kainuussa. Suolistosyöpiä oli vähiten Lapin kunnissa, joissa paksu- ja peräsuolisyövän ilmaantuvuus oli naisilla 13 prosenttia ja miehillä 15 prosenttia pienempi kuin maassa keskimäärin. Suolistosyöpään sairastui eniten naisia Vaasassa ja miehiä Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla”, hän jatkaa.

Enemmän syöpätapauksia, enemmän syöpäkuolleisuutta

Syöpäkuolleisuuden vaihtelu oli yksittäisistä syövistä kaikkein suurinta naisten keuhkosyövässä.

”Ilmaantuvuuden ja kuolleisuuden aluevaihtelu oli keuhkosyövässä hyvin samankaltaista, koska keuhkosyövän ennuste on yhä huono ja sairastuneet kuolevat usein syöpäänsä”, Seppä selittää.

Naisten keuhkosyöpäkuolleisuus oli suurinta Helsingissä (noin 52 % suurempaa kuin koko maassa), Lapissa (48 %) ja Ahvenanmaalla (44 %). Lisäksi naisten rintasyövässä oli nähtävissä, että suuren syöpäilmaantuvuuden kunnissa myös syöpäkuolleisuus oli usein koholla.

Syöpäjärjestöjen mukaan vaikka eturauhassyövän ilmaantuvuudessa oli alueittaisia eroja, niin kuolleisuudessa erot olivat pieniä. Tämä heijastelee diagnostisen aktiivisuuden vaihtelua alueittain.

Syövän alueellisia eroja tarkasteltiin selvittämällä, minkä verran syöpiä tai syöpäkuolemia on todettu eri kunnissa suhteessa asukaslukuun, ja ilmaantuvuus- ja kuolleisuuslukuja verrattiin koko maan lukuihin. Tarkemmin syövän alueellisiin vaihteluihin sekä muihin uusiin syöpätilastoihin voi tutustua tuoreesta Syöpä 2019 -tilastoraportista.

Sairastuneet jäävät vaille tukea seksuaalisuuteen liittyvissä ongelmissa

Suomessa Euroopan syöpäviikon teemaksi on tänä vuonna otettu syöpä ja seksuaalisuus. Syöpäjärjestöjen teettämän kyselyn mukaan yli puolet syöpään sairastuneista jää vaille riittävää tukea seksuaalisuuteen liittyvien ongelmien kanssa ja yli neljäsosa koki, ettei ollut saanut lainkaan tukea.

Kyselyyn vastanneista miehistä kaksi kolmesta sai tukea kumppaniltaan, kun taas naisista vähän alle puolet. Useampi kuin joka kolmas nainen sai tukea ystäviltään ja miehistä yksi neljästä.

Tutkimuksen mukaan naiset olisivat toivoneet saavansa enemmän tukea hoitohenkilökunnalta ja voivansa keskustella sairaalassa myös seksuaalineuvojan kanssa. Naiset hakivat tietoa eniten internetistä ja vain 28 prosenttia naisista sai tietoa joko lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta.

Yleisin syy, miksi sairastuneet eivät olleet keskustelleet seksuaalisuuteen liittyvistä huolistaan hoitohenkilöstön kanssa oli, ettei lääkäri eikä hoitaja ollut ottanut asiaa esille (yli puolet vastaajista). 23 prosenttia koki, ettei keskustelulle ollut ollut aikaa, ja joka neljäs vastaaja kertoi myös, ettei ole tottunut puhumaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.

”Kyselymme perusteella suurin osa sairastuneista kuitenkin toivoi, että hoitohenkilökunta ottaisi puheeksi seksuaalisuuteen liittyvät asiat heidän kanssaan”, Syöpäjärjestöjen terveysosaston johtaja Juha Heino kertoo.

Kiinnostus seksiä kohtaan väheni

Selvityksessä kysyttiin myös, millaista tietoa sairastuneet olisivat kaivanneet. Miehistä yli puolet olisi kaivannut lisää tietoa erektio-ongelmien hoidosta, kun taas naiset olisivat kaivanneet lisää tietoa eri hoitojen ja niiden sivuvaikutusten vaikutuksesta seksuaalisuuteen ja siitä, mikä kaikki syöpään ja hoitoihin liittyvä voi vaikuttaa kiinnostukseen seksiä kohtaan.

Kyselyssä paljastui myös, että kiinnostus seksiä kohtaan väheni kyselyyn osallistuneista 71 prosentilla. Naisilla kiinnostus väheni vähän useammin kuin miehillä.

Tutkimuksen mukaan miehiä jännitti enemmän seksin onnistuminen ja naisia se, haluaisiko kumppani vielä seksiä hänen kanssaan. Syöpäjärjestöjen mukaan tämä selittyy ainakin osittain sillä, että miesten yleisimmän syövän, eturauhassyövän, hoidoissa miehille tulee usein toiminnallisia ongelmia.

Naisten yleisin syöpä on rintasyöpä, joka taas vaikuttaa useammin naisen ulkonäköön, jos osa rinnasta tai koko rinta joudutaan poistamaan. Tämä voi vaikuttaa naisen kehonkuvaan ja itsetuntoon.

Syöpäjärjestöjen kyselyyn vastasi 727 syövän sairastanutta. Löydät lisätietoa syövästä muun muassa Syöpäjärjestöjen sivuilta sekä Kaikki syövästä -sivustolta ja Ilman syöpää -sivustolta.