Masennukseen sairastuu joka viides suomalainen elämänsä aikana.

Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden ongelmista. Sen vaikutukset, kuten säännötön unirytmi, ruokahalun väheneminen ja jatkuva väsymys, voivat tutkimuksen mukaan verottaa aivoja niin paljon, että se nopeuttaa tapaa, jolla ne ikääntyvät.

Kun ikää tulee lisää, muisti ja ajattelutaidot luonnostaa heikkenevät, mutta Yalen yliopiston tieteilijöiden mukaan masentuneet ihmiset voivat olla alttiimpia nopeutuneelle aivojen ikääntymiselle. Tämä tarkoittaa tutkimuksesta uutisoineen Metron mukaan sitä, että masentuneet voivat olla alttiimpia vanhuuteen liittyville sairauksille, kuten dementialle.

Aivosolut kommunikoivat lähettämällä viestejä synapsien kautta. Yleensä hyvä kognitio on yhdistetty isompaan määrään ja vahvempiin synapseihin, mutta kognitiivisen heikentymisen myötä nuo liitokset vähitellen kutistuvat ja kuolevat.

Yalen yliopiston tutkijat selvittivät, että masennusta sairastavilla oli pienempi synapsien tiheys kuin samanikäisillä, terveillä ihmisillä. Mitä vähemmän synapseja on, sitä vakavampia masennuksen oireita saattaa kokea, kuten keskittymisvaikeudet ja kiinnostuksen väheneminen miellyttäviin aktiviteetteihin.

Yalen neurotutkija Irina Esterlis testasi eri-ikäisillä ihmisillä teoriaa siitä, että varhaisia vaurioita voi kertyä. Mukana oli myös ihmisiä, jotka olivat liian nuoria omaamaan kognitiivisia muutoksia (joita olisi vaikea havaita ilman aivokuvausta).

Esterlis tutki 20 ihmisen aivoja. Metron mukaan puolella heistä oli diagnosoitu kliininen masennus ja toiset todettiin terveiksi kattavan psykiatrisen testin jälkeen.

Esterlis sai selville, että vakavasti masentuneilla henkilöillä aivot näyttivät alhaisempaa synapsitiheyttä. Alhaisempi synapsitiheys on yhdistetty neurologisiin häiriöihin ja se on todettu olevan yleistä 74-90-vuotiailla ihmisillä.

Metron mukaan vaikka tutkimus on pieni, on se kannustanut tutkijoita perehtymään siihen, miten masennus vaikuttaa aivoihin. Esterlisin työryhmä sekä muut tutkijat ovat myös rohkaisseet ihmisiä hoitamaan masennustaan sen sijaan, että kärsisivät siitä hiljaa.

Voit saada apua masennukseen ja muihin mielenterveden ongelmiin lääkäriltäsi. Lisätietoa ja apua saa myös esimerkiksi Mielenterveystalon sivuilta sekä Suomen Mielenterveysseuralta.

Voit ottaa yhteyttä Suomen Mielenterveysseuran valtakunnalliseen kriisipuhelimeen soittamalla numeroon 010 195 202. Muita auttavia puhelinnumeroita kriisitilanteissa löydät esimerkiksi Ylen julkaisemasta koosteartikkelista täältäpyydä rohkeasti apua.

Lähde: Metro