Tuskin kukaan nauttii ahdistuksesta, mutta siitä voi olla apua elämässä.

Ahdistus on ikävä tunnetila, mutta tämä tutkimus voi tuoda hieman lohtua ahdistuksesta kärsiville. eLifessa julkaistun tutkimuksen mukaan ahdistuksesta kärsivät voivat tunnistaa muiden ihmisten negatiivisia tunteita paremmin ja sen johdosta reagoida uhkaaviin tilanteisiin nopeammin.

Tutkimukseen osallistuneet täyttivät kyselyitä heidän ahdistuksen tasoistaan. Tämän jälkeen osallistujat katsoivat valokuvia kasvoista ja valitsivat mitä tunnetta he ajattelivat kuvassa olevan ilmentävän.

Tutkijat seurasivat osallistujien aivojen signaaleja nähdäkseen, kuinka nopeasti osallistujat arvioivat kuvissa olleiden tunteita ja mitkä aivojen alueet olivat aktiivisena prosessin aikana.

Tutkijoille selvisi, että ahdistuksesta kärsivät huomasivat paremmin toisten negatiiviset tunteet ja onnistuivat siinä myös nopeammin ja tehokkaammin.

Mielenkiintoisemmaksi tutkimustulokset tekee kuitenkin se, että ahdistuksesta kärsivät käyttivät eri osaa (fyysiseen toimintaan liittyvää) aivoista tunteiden arvioimiseen. Tämä viittaisi siihen, että ahdistuneet eivät vain huomaa uhkia (negatiiviset tunteet ja vaara) nopeammin, vaan myös reagoivat niihin nopeammin – taistele tai pakene -tyylillä.

Tutkimus oli kuitenkin pieni, sillä osallistujia oli vain 24 aikuista, joten lisätutkimukset ovat tarpeen. Kenties tulos kuitenkin tuo jotain iloa ahdistuksen kanssa kamppaileville.

Lähde: Metro