Halauksella voi olla suurempi vaikutus kuin tiesitkään.

Halauksilla voi olla mitattava vaikutus mielialaan ja stressiin sosiaalisen konfliktin jälkeen, selviää PLOS One -journalissa julkaistussa tutkimuksessa. TIME-lehden mukaan tutkimus selvitti, että halaus vaikuttaa lisäävän positiivisia tunteita ja laskevan negatiivisia tunteita päivinä, jolloin ihmiset ovat kokeneet ihmissuhdeongelmia.

“Erittäin simppeli, suora käytöstapa – halaaminen – voi olla tehokas tapa tukea sekä naisia että miehiä, jotka kokevat konflikteja ihmissuhteissaan”, tutkimuksen tekoon osallistunut tutkijatohtori Michael Murphy Carnegie Mellon -yliopistosta selitti.

Tutkimusta varten 404 aikuista haastateltiin puhelimitse joka ilta kahden viikon ajan ja heiltä kysyttiin muun muassa mielialastaan, olivatko he kokeneet konflikteja ja oliko heitä halattu sen päivän aikana. Jokainen henkilö kävi myös fyysisessä tutkimuksessa ja täytti kyselen terveydestään ja sosiaalisesta verkostostaan tutkimuksen alussa.

Tutkijat saivat selville, että halaukset olivat kytköksissä pienessä kasvussa positiivisen mielialan markkereissa ja laskussa negatiivisten markkereiden ohdalla; päinvastainen päti ihmissuhdekonflikteihin. Päivinä, jolloin kumpaakin tapahtui, ihmiset kertoivat vähemmän negatiivisista tunteista ja enemmän positiivista kuin päivinä, jolloin he kokivat konflikteja, mutta eivät halauksia.

TIME:n mukaan tämä piti paikkansa huolimatta sukupuolesta, iästä, etnisestä ryhmästä, siviilisäädystä, yleisestä sosiaalisten kanssakäymisten määrästä ja keskimääräisestä mielialasta. Se jopa vaikutti seuraavana päivänä, vaikka negatiivisten tunteiden lasku oli korostuneempi toisena päivänä kuin positiivisten lisääntyminen.

Fyysinen kosketus tai palveluksen tekeminen voivat olla neuvojen antamista parempi tapa osoittaa tukea, koska Murphyn mukaan ne saavat ihmiset tuntemaan, että heistä välitetään, heillä on joku tukenaan, mutta heitä ei tuomita. Hän lisäsi, että tutkimukset ovat viitanneet siihen, että fyysinen kosketus voi saada aikaan fysiologisia muutoksia, kuten vähentää stressiin liittyvää aivo- ja sydäntoimintaa ja vapauttaa mielialaa kohentavaa oksitosiinia.

Tietysti kaikki eivät pidä halauksista ja reaktiot voivat vaihdella myös kosketuksista pitävien kohdalla sen mukaan, kuka halaava osapuoli on. TIME:n mukaan tutkimuksessa ei selvitetty, miten tällaiset erot vaikuttavat ihmisten reaktioihin halausten suhteen, mutta Murphy kertoi tutkimusryhmänsä kanssa työstävän toista tutkimusta, jossa on mukana tarkempia kysymyksiä, kuten oliko halaus haluttu ja kuka halauksen antoi.

Vaikka tutkimustulokset ovat alustavia, Murphyn mukaan ne tarjoavat kiinnostavan syyn tavoittaa läheisiä, joilla voi olla vaikeaa.

“Halaukset, ainakin läheisten kesken, voivat olla simppeli, suora, tehokas tapa osoittaa tukea henkilölle, josta välität ja joka kokee konflikteja elämässään olevassa ihmissuhteessa”, Murphy sanoi.

Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä.

Lähde: TIME