Koronakevät laittoi osan parisuhteista koetukselle, kun taas osaa poikkeuskevät lähensi.

Takana on poikkeuksellinen, kuormittava kevät, joka on jättänyt jälkensä myös moniin parisuhteisiin erilaisin tavoin. Terveystalon psykologi Lotta Heiskasen mukaan joillekin kevät on tarjonnut mahdollisuuden pysähtyä ja olla toiselle enemmän läsnä.

”Parhaimmillaan parisuhde on tärkeä tuki koronakriisin kaltaisessa kuormitustilassa: kumppanilta saa tukea, hän kuulee murheet ja tsemppaa eteenpäin. Sellainen tukee selviytymistä”, Heiskanen kertoo Terveystalon tiedotteessa.

Kaikilla näin ei kuitenkaan käynyt; monissa kodeissa poikkeuskevät näyttäytyi lisääntyneenä työkuormana ja tiiviinä neljän seinän sisällä elämisenä. Stressi ja konfliktit ovat voineet lisääntyä, mikä voi vaikuttaa vuorovaikutukseen.

”Stressaava tilanne voi viedä pareja helpommin erilleen, jos vuorovaikutus ajautuu negatiiviseksi, ymmärtämättömäksi ja ohittavaksi. Tällöin kumppaneiden voi olla vaikea tukea toisiaan. Kriisi voi tuoda kumppanissa esiin parhaat, mutta myös pahimmat puolet”, Heiskanen toteaa.

”Sinä aina” -fraasit uivat keskusteluun

Terveystalon mukaan kun stressitasot nousevat riittävän korkeiksi, vuorovaikutus kääntyy herkästi negatiiviseksi ja tilanteet kärjistyvät helpommin. Aivojen on vaikeaa pysyä myötätuntoisina, sillä kyky ymmärtää omaa ja toisen mieltä häiriintyy herkästi stressissä.

Tämän seuraukset ovat monelle tuttuja. Silloin aletaan muun muassa sanoa asioita, joita ei tarkoiteta, ja fraasit, kuten ”sinä aina” ja ”sinä et koskaan” alkavat uida keskusteluihin.

Ihmiset käsittelevät ja selviävät stressistä yksilöllisillä tavoilla. Terveystalon mukaan yhteentörmäyksiltä ei aina vältytä, jos parin osapuolten tavat eroavat toisistaan; yksi pyytää apua ja vaatii toista lähelleen, toinen taas vetäytyy omiin oloihinsa ja alkaa vältellä kontaktia.

Jos globaalin kriisitilanteen aikana saa omalta kumppanilta kaipaamaansa tukea ja lohtua, se tukee selviytymistä ja voi vahvistaa suhdetta. Jos sen sijaan jumiudutaan riitelemiseen, tekee se isosta kuvasta vielä raskaamman.

”Tunne siitä, että on kriittisellä hetkellä jäänyt yksin, vaille kumppanin tukea, voi jäädä haavana kalvamaan suhdetta. Vaikka suhteessa olisi ollut haasteita aiemminkin, niiden kärjistyminen näin stressaavana ajankohtana voi jäädä elämään pitkäaikaisena pettymyksenä”, Heiskanen sanoo.

Armollisuutta läheisiä kohtaan

Heiskanen toivoo, että ihmiset olisivat armollisia läheisiä kohtaan, vaikka kokisi jääneensä keväällä vaille kumppanin tukea. Psykologin mukaan koronakevään kaltaisessa paineisessa tilanteessa mieli on ollut kaikilla todella lujilla.

”Silloin on vaikea olla ymmärtäväinen ja on ihan luonnollista, että katkoksia tulee. Se ei ole vaarallista, kunhan ne pystytään korjaamaan. Kukaan ei ole niin täydellinen, ettei joskus ohittaisi ja loukkaisi myös kaikkein rakkaimpiaan”, Heiskanen muistuttaa.

Hän lisää, että vuorovaikutus on kaiken keskiössä ja olisi tärkeä tunnistaa, miten kumpikin vaikuttaa toisiinsa silloin, kun asiat eivät suju hyvin. Kun näkee metsän puilta, voi itsekin alkaa toimia eri tavoin ja auttaa kumppania.

Heiskasen mukaan on arvokasta huomata, ettei tarvitsekaan olla taistelupari, vaan voidaan toimia liittolaisina. Jos kuitenkin haluaa ympärilleen tilaa hengittää, ei siitä tarvitse poikkeuksellisten kuukausien jälkeen syyllistyä.

”Nyt kun rajoituksia on kevennetty, omaa aikaa ja tilaa saa ottaa, jos sitä kaipaa. Keväällä moni joutui luopumaan omista menoista. Ei ole väärin, jos niitä ikävoi. Nyt on aika ja mahdollisuus palautua ja ottaa kaikki irti tästä kesästä”, Heiskanen sanoo tiedotteessa.

Viisi vinkkiä kesään

Koska takana on kevät, joka on koetellut osaa parisuhteista, kannattaa kesä valjastaa suhteen vahvistamiseen toista ymmärtämällä. Heiskanen listasi viisi parisuhdevinkkiä kesää varten:

Huomaa hyvä
”Kiinnitä huomiota siihen, mistä on selvitty ja mikä kaikki meni hyvin. Kehu ja kiitä! Mikä kaikki suhteessa on hyvää? Parien hyvinvoinnille tärkeintä on keksiä, miten ylläpitää keskinäistä hyvää ja vahvistaa sitä”, Heiskanen kertoo.

Katso maailmaa kumppanin silmin
”Ole utelias, käänny kumppanin puoleen ja pyri ymmärtämään, mitä hän on viime aikoina kokenut. Älä oleta, vaan kysy. Yritä myötäelää ajatuksia, kuulluksi tuleminen rauhoittaa. Vaikka et olisi koronamankelissa onnistunut, tee selväksi, että nyt haluat olla paremmin läsnä ja tukena”, psykologi vinkkaa.

Tehkää juuri teille mieleisiä asioita
”Kesä on hyvää aikaa tehdä asioita, jotka ovat itselle ja kumppanille tärkeitä. Parisuhteen hoitamisen ei tarvitse olla ulkoisesti näyttäviä asioita, usein pelkkä läsnäolo riittää. Tärkeintä on, että kumppanille välittyy, että hän on tärkeä ja arvokas, ja että toiseen voi luottaa ja tukeutua. Osoita mielenkiintoa ja ymmärrystä, tarjoa tukea ja herätä hellyyttä siten, kun aidosti voit”, Heiskanen sanoo.

Vaadi vähemmän, kuuntele enemmän
”Jotta ristiriidoista selvitään rakentavasti, on tärkeää ymmärtää oma osuus riidoissa. Itseään voi muuttaa, toista ei. Hyökkäävä ja kriittinen vuorovaikutus tai puolison huomiotta jättäminen johtaa harvoin hyvään. Vuorovaikutus usein jatkuu samassa sävyssä, jossa se on aloitettu. Myönteisen kautta on helpompi edetä”, Heiskanen muistuttaa.

Riita poikki pariterapian avulla
”Jos ristiriitoja ei saa setvittyä omin avuin, moni pari hyötyy pariterapiasta. Apua on suositeltavaa hakea jo ennen kuin tilanne on todella tulehtunut. Pariterapiaan kannattaa tulla hyvin matalalla kynnyksellä. Jo muutama keskustelukerta voi auttaa avaamaan solmuja”, Heiskanen kertoo.