Koronapandemia on jättänyt jälkensä myös ravintoloissa käymiseen ja ulkona syömiseen.

Ravintolat ovat joutuneet välillä pitämään ovensa kokonaan kiinni ja muuttuva koronatilanne on saattanut johtaa siihen, ettei ravintolaan uskalla lähteä, vaikka se olisi mahdollista. Tuorein ravintolasulku päättyi kaksi viikkoa sitten ja tulevaan suhtaudutaan kuitenkin positiivisella mielellä.

Kespron tekemä Suomalaiset ravintolasulun jälkeen -kyselytutkimus paljastaa, että valtaosa suomalaisista aikoo asioida ravintolassa saman verran kuin kesällä 2020. Viidennes (21 %) aikoo kuitenkin jopa lisätä ravintolakäyntejään ja käydä ravintoloissa viime kesää useammin.

Kespron asiakastieto- ja markkinointiyksikön johtaja Hannu Korhosen mukaan tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä suomalaisten odottaneen ravintoloiden avautumista.

”Ulkona syömisessä nähtäneen samankaltainen patoutuneen kysynnän nopea purkautuminen kuin viime kesänä”, hän sanoo.

Eteläsuomalaiset aikovat lisätä eniten ravintolakäyntejään (27 %) verrattuna länsisuomalaisiin (21 %), pohjoissuomalaisiin (18 %) ja itäsuomalaisiin (15 %). Kaikista vastaajista sen sijaan 17 prosenttia arvelee, että käy ravintoloissa vähemmän kuin kesällä 2020.

Ulkona syöminen ei pelota, mutta noutoruoka silti kiinnostaa

Vaikka korona ei ole kadonnut vielä minnekään, ei ulkona syöminen pelota. Kyselyn mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta (67 %) ei pelkää koronan takia ulkona syömistä.

Korona kuitenkin heijastuu siihen, mitä ravintoloilta odotetaan turvallisuuden suhteen ravintolasulun jälkeen. Tärkeitä ovat erityisesti asianmukaiset WC-tilat (85 %), turvavälien säilyminen ravintolassa ja terasseilla (80 %) sekä henkilökunnan maskin käyttö (61 %).

Kotiin tilaaminen ei kuitenkaan ravintolasulun päätyttyä katoa. Yli neljännes (28 %) vastaajista kertoi, että aikoo suosia edelleen enemmän noutoruokaa kuin ravintolassa ruokailua.

Etenkin eteläsuomalaisilla on kaipuu syömään ravintoloihin: peräti 42 prosenttia eteläsuomalaisista aikoo suosia ravintolassa ruokailua enemmän kuin noutoruokaa. Lähes yhtä innoikkaita ovat länsisuomalaiset (38 %), kun taas itä- ja pohjoissuomalaisita vajaa kolmannes (31 %) kertoi aikovansa suosia enemmän ravintolassa syömistä kuin take awayta.

Ulkona syöminen on itsensä hemmottelua

Kyselytutkimuksen mukaan ravintolasulun jälkeen suomalaiset haluavat syödä ravintoloissa etenkin liharuokia (48 %), pitsaa (45 %) ja kalaruokia (42 %). Alueelliset erot ovat kuitenkin selvät: pohjoisessa halutaan syödä eniten liharuokia (51 %), lännessä burgereita (40 %), idässä pitsaa (49 %) ja etelässä kalaruokia (45 %)

Ravintolassa juodaan mieluiten viiniä (36 %), olutta (23 %), virvoitusjuomia (19 %) tai drinkkejä (18 %). Selvästi eniten viiniä juovat eteläsuomalaiset (41 %) ja vähiten pohjoissuomalaiset (31 %).

Monelle kyselyyn vastanneelle suurin syy ravintolassa syömiseen on itsensä hemmottelu ja elämästä nauttiminen. Näin kertoi tasan puolet kaikista vastaajista.

Toiseksi tärkein syy on ystävien ja läheisten tapaaminen (18 %). Arjen helpottaminen ja ravintoloiden toiminnan tukeminen olivat kolmannella sijalla yhtä tärkeinä syinä, sillä molemmat saivat 14 prosenttia vastauksista.

Kespro toteutti Suomalaiset ravintolasulun jälkeen ‑kyselytutkimuksen K-ryhmän asiakasyhteisö K-Kylässä 15.-21.4.2021. Kyselytutkimukseen vastasi 1 245 kuluttajaa ympäri Suomea ja otanta painotti vastaajissa aluekohtaista edustavuutta.