Säännöllinen liikunta ja kohtuullinen viininjuonti voi ehkäistä sydänsairauksia.

Tutkimuksen mukaan viini voi olla hyvästä sydänterveydelle, mutta vain jos myös kuntoilee säännöllisesti, kertoo Women’s Health. Tšekkiläisen tutkimuksen tulokset esitelttiin Euroopan kardiologiyhdistyksen kongressissa Espanjassa.

Tutkimusta varten 146 osallistujaa jaettiin kahteen ryhmään, punaviiniä juoviin ja valkoviiniä juoviin. Heitä pyydettiin laittamaan ylös kuinka paljon viiniä ja muita alkoholituotteita he joivat, miten he kuntoilivat, mitä he söivät ja millainen lääkitys heillä on.

Women’s Healthin mukaan tutkijat mittasivat osallistujien HDL-kolesterolin, eli niin sanotun hyvän kolesterolin, ja LDL-kolesterolin, eli huonon kolesterolin, määrät tutkimuksen alussa. Mittaukset toistettiin kuuden kuukauden ja 12 kuukauden jälkeen tutkimuksen aloittamisesta.

Tutkimuksessa selvisi, että osallistujien juotua vuoden ajan kohtuullisesti viiniä (1-2 annosta päivässä korkeintaan viidesti viikossa), heidän LDL-kolesterolitasot olivat hieman alhaisemmat huolimatta siitä, millaista viiniä olivat juoneet.

Vaikutusta HDL-kolesterolin suhteen ei tapahtunut, ellei osallistuja myös kuntoillut ainakin kahdesti viikossa. Women’s Healthin mukaan tällaisilla osallistujilla huonot kolesterolit olivat laskeneet, hyvät kolesterolit nousseet ja kolesterolitasot ylipäänsä olivat alhaisemmat tutkimuksen päätteeksi.

Tutkimusta johtaneen professori Milos Taborskyn mukaan HDL-kolesterolin määrä on paras mittari suojasta sydänsairauksia vastaan. Helsingin Sanomien mukaan Taborsky kertoi tutkimuksen osoittaneen, ettei viininjuonnilla yksistään ollut vaikutusta osallistujien terveyteen, mutta viinin ja liikunnan yhdistelmä voi ehkäistä sydän- ja verisuonitauteja.

Women’s Healthin mukaan tutkijat ovat epävarmoja, miksi kuntoilun ja viinin juonnin yhdistäminen nostaa HDL-kolesterolitasoja ja aikovatkin tehdä jatkotutkimuksia kytköksen ymmärtämiseksi paremmin.

Lähde: Women’s Health, HS