Myös valmiiksi terveellisesti elävällä kumppanilla on positiivinen vaikutus parisuhteen toisen osapuolen muutoksiin elämäntavoissa, mutta vaikutus on suurempi, jos pari tekee muutokset yhdessä.

JAMA Internal Medicinessä julkaistun tutkimuksen mukaan kun parisuhteessa toinen osapuoli omaksuu uuden, terveellisen tavan, omaksuu myös toinen osapuoli todennäköisemmin saman tavan kuin silloin, jos toinen osapuoli ei olisi muuttanut tapojaan terveellisimmiksi.

The Active Times kertoo tutkimuksen tarkoituksena olleen tutkia sen vaikutuksia, kun kumppanikin aloittaa terveellisen tavan sen sijaan, että henkilö olisi jo mielletty ”jatkuvasti terveelliseksi”.

Brittitutkijat perehtyivät English Longitudinal Study of Ageing -tutkimukseen osallistuneilta 3 722 naimisissa ja yhdessä asuvalta parilta saatuun dataan. Suurin osa oli 50-vuotiaita ja vanhempia aikuisia.

The Active Timesin mukaan dataan perehtymisestä selvisi, että tupakoinnin lopettamisen, laihtumisen ja kuntoilusuunnitelmassa pysymisen todennäköisyydet kasvoivat suuresti, kun kumppanit tekivät saman elämänmuutoksen.

”Miehet ja naiset tekevät todennäköisemmin positiivisen terveystapamuutoksen, jos heidän kumppaninsa tekee sellaisen kanssa ja vaikutus on voimakkaampi kuin jos kumppani olisi ollut valmiiksi terveellisiä tapoja noudattava”, oli tutkimusta tehneiden johtopäätös.

Tilastollisesti osallistujien mahdollisuudet laihtua kasvoivat kolmella, kun heillä oli puoliso, joka laihtui. Osallistujat kuntoilivat säännöllisesti viisi kertaa todennäköisemmin, jos heillä oli kumppani, joka lisäsi fyysistä aktiivisuuttaan.

Eniten todennäköisyydet kasvoivat tupakoinnin lopettamisen suhteen; osallistujat lopettivat tupakoinnin 11 kertaa todennäköisemmin, jos heillä oli kumppani, joka myös lopetti tupakoinnin.

”Tutkimus osoittaa, että yhdessä muuttuminen on kytköksissä jopa parempiin lopputuloksin kuin jos kumppanilla on valmiiksi terveelliset elämäntavat”, tutkija Jane Wardle kommentoi.

Tutkijoille ilmeni The Active Timesin mukaan myös, että tupakoinnin ja kuntoilun suhteen jatkuvasti terveellisesti elävällä kumppanilla oli positiivinen vaikutus, mutta samaa vaikutusta ei ollut laihduttamisen suhteen.

Vaikka kyse on yhdestä pienestä tutkimuksesta ja tutkijat eivät ole tietoisia, miksi parit ovat motivoituneempia omaksumaan terveellisiä tapoja yhdessä, Wardle silti spekuloi, että tulokset ovat vakuuttavia ja ennustaa vastaavan datan paljastavan saman kaavan myös nuorempien parien osalta.

Lähde: The Active Times