Kokoaikatyötä tekevät äidit ovat selvästi stressaantuneempia kuin kokoaikatyötä tekevät lapsettomat naiset, ilmenee Sociology-journalissa julkaistusta brittitutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan krooniseen stressiin liittyvien 11 biomarkkerin yleiset tasot olivat 40 prosenttia korkeammat kokoaikatyötä tekevillä kahden lapsen äideillä verrattuna naisiin, jotka tekivät kokoaikatyötä, mutta heillä ei ollut lapsia. Kokoaikatyötä tekevillä yhden lapsen äideillä biomarkkereiden tasot olivat 18 prosenttia korkeammat.

Tutkimusta varten Manchesterin yliopiston ja Essexin yliopiston tutkijat analysoivat tietoja yli 6 000 henkilöltä, mitkä oli saatu UK Household Longitudinal Survey –tutkimuksessa. Siinä kerättiin tietoa osallistujien työelämästä, hormonitasoista, verenpaineesta ja kokemastaan stressistä.

Tutkijat selvittivät lisäksi, että kahden lapsen äideillä, jotka tekivät vähemmän työtunteja (esimerkiksi osa-aikatyö, vuorotteluvapaa, joustavat työajat), oli 37 prosenttia alemmat kroonisen stressin tasot kuin äideillä, joilla ei ollut mahdollisuutta joustavaan työhön. Työssä olevien isien kroonisen stressin tasot myös olivat alemmat, kun he tekivät vähemmän työtunteja.

Tutkimuksesta uutisoineen The Independentin mukaan kun henkilö on kokoenut stressiä pidemmän aikaa, voidaan se määritellä kroonisena stressinä tai pitkäaikaisena stressinä. Kroonisen stressin oireisiin voi lukeutua muun muassa ärtyneisyyttä, ahdistusta, masennusta, päänsärkyä sekä unettomuutta.

Joustava työ olisi hyödyksi

Tutkimusta tehdessään tutkijat säätivät raakadatan niin, että muut elämäntyyliin liittyvät tekijät eivät vaikuttaneet tuloksiin. Tällaisia tekijöitä olivat muun muassa naisten iät, tulot, etnisyys sekä koulutustausta.

Tutkijat totesivat, että työ- ja perhe-elämän konfliktit (work-family conflict) liittyivät kasvaneeseen psykologiseen rasitukseen, korkeampiin stressitasoihin ja alhaisempiin hyvinvoinnin tasoihin. Etenkin pienten lasten vanhemmilla on riski työ- ja perhe-elämän konflikteihin.

”Työolosuhteet, jotka eivät olet joustavat näille perheen vaatimuksille, kuten pitkät työpäivät, voivat haitallisesti vaikuttaa ihmisen stressireaktioihin”, tutkijat sanoivat.

”Toistuvat stressaavat kokemukset, jotka nousevat sosiaalisten ja ympäristön stressitekijöiden yhdistelmästä sekä suurista traumaattisista elämänkokemuksista, johtavat krooniseen stressiin, mikä vuorostaan vaikuttaa terveyteen”, he lisäsivät.

Tutkijoiden mukaan joustava työ voisi olla hyödyksi sen varmistamiseksi, että työntekijät voivat saavuttaa tyydyttävän tasapainon työelämän ja muun elämän välillä. Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä.

Lähde: The Independent