Jos vietät aikaasi kirjojen parissa, voi se vaikuttaa elinikääsi sitä pidentäen.

Jos haluat viettää aikaasi tällä pallolla pidempään, kannattaa kaivaa esille luettavaa. Tutkimus on nimittäin paljastanut, että vähintään 30 minuuttia päivittäin lukevat elävät pidempään.

Science Alertin mukaan tutkimukseen osallistuneista he, jotka viettivät aikaa kirjojen parissa, elivät keskimäärin lähes kaksi vuotta pidempään kuin he, jotka eivät lukeneet kirjoja. Tutkijoiden mukaan lukutoukilla oli ”23 kuukauden selviytysmisetu”.

Yalen yliopiston kansanterveyden osaston tutkijoiden raportoimat löydökset toivat esiin, että mitä enemmän ihmiset lukivat, sitä todennäköisemmin he elivät pidempään. Science Alertin mukaan jo 3,5 tuntia viikossa riitti vaikuttamaan elinikään.

Tutkimus osoitti vain yhteyden lukemisen ja pitkän elämän välillä sen sijaan, että kyse olisi ollut syy-yhteydestä. Science Alertin mukaan se kuitenkin nivoutuu muihin tutkimuksiin, jotka tukevat ajatusta siitä, että lukeminen voi todella auttaa pitämään mielen aktiivisena ja terveenä.

Science Alertin mukaan eri tutkimuksissa on selvinnyt, että lukeminen harjoittaa aivoja samalla tavalla kuin treenaaminen vartaloa. Tutkijoiden mukaan fiktion lukeminen voi lisätä empatian tunnetta, vahvistaen yhteyttä ympärillä oleviin ihmisiin ja maailmaan ja edistäen enemmän osallistuvaa, onnellisempaa ja näin ollen pidempää elämää.

Tutkimuksessa selviis, että kirjojen lukeminen vaikutti todennäköisemmin elinikään kuin sanoma- tai aikakauslehtien lukeminen.

”Vaikutus johtuu todennäköisesti siitä, että kirjat osallistavat lukijan mieltä enemmän, tarjoten näin enemmän kognitiivista hyötyä ja lisäten elinikää”, tutkija Avni Bavishi kommentoi medialle.

Social Science & Medicine -journalissa julkaistuun tutkimukseen osallistui 3 635 yli 50-vuotiasta ihmistä, jotka jaettiin kolmeen ryhmään: heihin, jotka eivät lukeneet ollenkaan, heihin, jotka lukivat enintään 3,5 tuntia viikossa sekä heihin, jotka lukivat yli 3,5 tuntia viikossa.

12 vuoden kuluttua tutkimuksen alkamisesta yli 3,5 tunnin lukijoiden ryhmään kuuluvien havaittiin 23 prosenttia epätodennäköisemmin menehtyvän kyseisenä ajanjaksona. Enintään 3,5 tuntia lukevien ryhmään kuuluvat taas menehtyivät 17 prosenttia epätodennäköisemmin kuin he, jotka eivät lukeneet ollenkaan.

Science Alertin mukaan tutkijat selvittävät seuraavaksi, onko fiktion ja ei-fiktion lukemisen välillä merkittäviä eroavaisuuksia ja onko e-kirjojen ja äänikirjojen käyttäminen yhtä hyödyllistä kuin painettujen kirjojen.

Voit lukea lisää tutkimuksesta täältä.

Lähde: Science Alert