Tutkimuksessa tarkasteltiin 13 000 todellisen elämän salaisuutta, jotka olivat tulleet ilmi 10 aikaisemmassa tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan ihmisellä on keskimäärin 13 salaisuutta, joista viittä hän ei ole paljastanut koskaan kenellekään, kertoo Science Alert. Tutkimuksessa todetaan, että salaisuus itsessään ei rasita ihmistä, mutta sen jatkuva pohtiminen voi kyllä käydä raskaaksi.

Salaisuuksien piilotteleminen voi vaikuttaa ihmiseen tavoilla, joita moni ei ole tullut edes ajatelleeksi: jotkut nimittäin tuntevat olonsa fyysisesti painavammiksi salaisuutta kantaessaan. Tämä ylimääräinen ”paino” voi vääristää sitä, miten ihminen navigoi ympäristössään, tutkijat sanovat.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 13 000 todellisen elämän salaisuutta, jotka olivat tulleet ilmi 10 aikaisemmassa tutkimuksessa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia salaisuuksia ihmisillä on, millaista salaisuuden pitäminen on ja miksi sen piilottelu koetaan niin valtavan negatiivisena kokemuksena.

Tutkijat jakoivat nuo 13 000 salaisuutta 38 kategoriaan ja esittelivät ne sitten 2 000 osallistujalle. Kategorioihin kuului seuraavia salaisuuksia: valheen kertominen, jonkun vahingoittaminen, huumeidenkäyttö, varkaus, luottamuksen pettäminen, uskottomuus, salainen harrastus sekä seksuaalinen suuntautuminen.

Kun osallistujilta kysyttiin, oliko heillä näihin kategorioihin liittyviä salaisuuksia, havaittiin, että keskimäärin ihmisellä on 13 salaisuutta, joista viisi hän pitää pelkästään omana tietonaan.

Lisäksi tutkimuksesta selvisi, että ihminen pohtii salaisuuksiaan lähinnä yksin ollessaan, ei niinkään sosiaalisissa tilanteissa. Käytämme siis paljon enemmän energiaa salaisuuksista stressaamiseen yksinämme kuin siihen, että yrittäisimme aktiivisesti pitää ne piilossa.

Tutkijoiden mukaan salaisuuksiin olisikin parempi suhtautua niin, että niiden olemassaolo on normaalia. Jos oppisimme käsittelemään salaisuuksiamme omilla ehdoillamme sen sijaan, että huolehtisimme muiden mielipiteistä, niiden olemassaolo ei ehkä tuntuisikaan niin raskaalta.

Lähde: Science Alert