Vanhusten sairautena pidetty tauti voi johtaa sydänperäiseen äkkikuolemaan myös nuoremmilla.

Sepelvaltimotauti on paljastunut yleisimmäksi sydänperäisen äkkikuoleman aiheuttajaksi alle 50-vuotiaden keskuudessa Oulun yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan 44 prosenttia alle 50-vuotiaiden sydänperäisistä äkkikuolemista johtui sepelvaltimotaudista.

Sepelvaltimotauti on väestötasolla yleisin sydänperäisen äkkikuoleman aiheuttaja, kun taas nuoremman väestön keskuudessa korostuvat erilaiset rakenteelliset sydän- ja rytmihäiriösairaudet. Verrattuna muihin nuorten sydänperäisen äkkikuoleman aiheuttajiin on sepelvaltimotauti ennaltaehkäistävissä ja hoidettavissa oleva sairaus.

The American Journal of Cardiology -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa käytettiin Fingesture-aineistoa, joka koostuu kaikista oikeuslääketieteellisessä ruumiinavauksessa todetuista sydänperäiseen äkkikuolemaan menehtyneistä vainajista Pohjois-Suomen alueella vuosina 1998-2017 (5 869). Tästä tutkimuspopulaatiosta 610 (10 %) oli alle 50-vuotiaita ja heistä suurin osa oli miehiä (86 %).

Tutkimuksessa sepelvaltimotautiperäisten äkkikuolemien osuus kaikista aiheuttajista kasvoi säännöllisesti ikäryhmittäin, ollen matalin alle 30-vuotiaiden joukossa (7 %) ja korkein 45–50-vuotiailla (50 %).

Yli puolella vähintään yksi riskitekijä

Oulun yliopiston mukaan tutkimuksessa valtaosalla (90 %) sepelvaltimotautiperäisen äkkikuoleman uhreista ei ollut todettu sepelvaltimotautia ennen äkkikuolemaa. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että yli puolella alle 50-vuotiaista menehtyneistä oli vähintään yksi sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä; esimerkiksi kolmannes oli ollut tupakoitsijoita.

Merkittävällä osalla alle 50-vuotiaista sepelvaltimotautiperäiseen äkkikuolemaan menehtyneistä oli todettavissa pitkälle edennyt sepelvaltimotauti ruumiinavauksessa. Esimerkiksi kolmen suonen sepelvaltimotauti, sydänlihaksen fibroosi ja sydänlihaksen liikakasvu olivat yleisiä löydöksiä alle 50-vuotiaiden ruumiinavauksissa.

Yleisesti tiedetään, että sepelvaltimotaudin kehittyminen alkaa vähitellen jo viimeistään murrosiässä. Oulun yliopiston mukaan nyt tehdyt tutkimushavainnot viittaavat kuitenkin siihen, että sepelvaltimotauti voi olla pitkälle edennyt jo nuorilla aikuisilla.

Tämä korostaa varhaisen sepelvaltimotaudin ja sen riskitekijöiden tunnistamisen tarvetta sekä seulonnan merkitystä nuorten aikuisten keskuudessa.

Tunnista oireet ja riskitekijät

Terveyskirjaston mukaan sepelvaltimotautia aiheuttavista, hoidettavissa olevista riskitekijöistä tärkeimmät ovat:

 • tupakointi
 • kohonnut veren kolesteroli
 • kohonnut verenpaine
 • diabetes

Jos et tiedä omaa kolesteroliasi tai verenpainetta, kannattaa ne selvittää ja keskustella lääkärin kanssa tuloksista.

Sepelvaltimoataudin tavallisen oire on rintakipu, jolle tyypillisiä piirteitä ovat:

 • kipu alkaa rasituksessa, kuten reippaasti liikkuessa tai muussa lihastyössä
 • kipu voi tulla myös ruokailun jälkeen ja henkisessä rasituksessa
 • kipu tuntuu yleensä keskellä rintaa puristavana tai muuten epämiellyttävänä
 • kipu voi säteillä olka- ja käsivarsiin, leukaperiin, selkään lapojen väliin tai ylävatsalle
 • kipu yleensä helpottuu levossa ja nitrolääkkeellä muutamassa minuutissa
 • oire toistuu samanlaisena

Tereyskirjaston mukaan joskus kipu voi olla luoteenltaan polttavaa tai tuntua ylävatsan puolella. Etenkin naisilla ja vanhuksilla sepelvaltimotauti voi ilmetä myös ilman rintakipuja, ja oireina on pelkästään rinnan epämiellyttävää ahdistusta, uupumista, huonovointisuutta tai pahoinvointia rasitukseen liittyen.

Seuraavat piirteet viittaavat siihen, että kyseessä ei ole sepelvaltiomotauti:

 • kipu on aika lievää ja ilmenee levossa
 • liikkuminen on mahdollista kivusta huolimatta
 • kipu jatkuu pitkään tunti- tai päiväkaupalla
 • kipu liittyy hengitykseen
 • kipu on luonteeltaan terävää ja pienellä alueella vasemmassa kyljessä

Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä sekä lukea lisää sepelvaltimotaudista muun muassa Terveyskirjastosta täällä.