Raskaudenaikaisen tupakoinnin haitoista on saatu lisänäyttöjä, minkä lisäksi myös alkoholin juomisesta on paljastanut uusi haittavaikutus.

Jos raskaana oleva tupakoi ja juo alkoholia, voi hän lisätä syntyvän lapsen murtumariskiä. Oulun yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan tupakointi näyttää kaksinkertaistavan murtumariskin ja vähäinenkin alkoholinkäyttö raskauden aikana, erityisesti toisella raskauskolmanneksella, näyttää myös kasvattavan murtumariskin lähes kaksinkertaiseksi.

Väitöstutkimuksen mukaan tupakan vaikutus perustunee nikotiinin ja muiden tupakan sisältämien ainesosien vaikutukseen kehittyvän sikiön kudoksiin. Alkoholin ja sen hajoamistuotteiden tiedetään sen sijaan vaikuttavan tuki- ja liikuntaelimistön kehitykseen.

Lasten luunmurtumat ovat varsin yleisiä, sillä joka kolmas lapsi murtaa vähintään yhden luun ennen peruskoulun päättymistä. Oulun yliopiston mukaan on kuitenkin epäselvää, miksi osa luustoltaan terveistä lapsista murtaa luunsa useammin kuin ikätoverinsa.

Vaikka lapsuuden murtumariskiin vaikuttavat muun muassa ravitsemus ja harrastukset, eivät ulkoiset tekijät täysin selitä eroa murtuma-alttiudessa etenkään pienillä lapsilla.

Geneettinen alttius luun murtumiselle

Oulun yliopisto kertoo, että väitöstutkimuksen tulokset ovat kansainvälisesti merkitseviä, sillä aiempi tutkimusnäyttö aiheesta on niukkaa. Laajassa pohjoissuomalaisessa tutkimuksessa selvitettiin altistavia tekijöitä lasten murtumille yli 3 000 henkilöllä vuodesta 1985 lähtien.

Lääketieteen lisensiaatti, diplomi-insinööri Roope Parviaisen tekemässä väitöstutkimuksessa tarkasteltiin myös lapsen syntymäpainon sekä -pituuden suhdetta murtumiin, mutta näiden välillä ei löytynyt yhteyttä. Sen sijaan tutkimusryhmä löysi laajoissa perintötekijöiden analyyseissä perimästä kohtia, joiden muutokset yhdistyivät murtumariskin kohoamiseen.

Oulun yliopiston mukaan tämä havainto tukee ajatusta geneettisestä alttiudesta luun murtumiselle, mutta solutason mekanismit näiden tekijöiden taustalla ovat epäselviä. Voit tutustua Parviaisen väitöskirjaan tarkemmin täällä.

Kerroimme aiemmin, että raskaudenaikainen tupakointi lisää lapsen astmariskiä vielä aikuisenakin. Lisäksi tutkimus on selvittänyt, että tupakointi raskauden aikana voi olla haitallista myös tuleville lapsenlapsille.