Tupakansavulle altistumisen tiedetään lisäävän lapsuusiän astmariskiä, mutta myöhemmästä vaikutuksesta on niukasti tutkimustietoa.

Tuore tutkimus on paljastanut, että odottavan äidin tupakointi lisää hänen lastensa astmariskiä vielä aikuisenakin. Tutkimus on tehty Helsingin yliopiston, Oulun yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 5 200 henkilöä, jotka syntyivät Pohjois-Suomessa vuonna 1966. Äidin tupakointi raskauden aikana aiheutti noin 1,5-kertaisen astmariskin jälkeläisillä 31–46 vuoden iässä.

Tutkimuksen mukaan riski oli suurempi niillä, jotka ilmoittivat kärsineensä aikaisemmista hengitysoireista tai jotka kantoivat RUNX-1-alttiusgeeniä.

”Tulokset voivat viitata hengitysteiden varhaiseen haavoittuvuuteen ja pysyviin tupakan aiheuttamiin haittoihin”, dosentti Sanna Toppila-Salmi Helsingin yliopistosta sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä sanoo tiedotteessa.

Toppila-Salmen mukaan raskautta suunnittelevia perheitä ja raskaana olevia äitejä tulisi kannustaa lopettamaan tupakointi. Tämä vähentäisi lasten myöhemmällä iällä alkavan astman riskiä ja parantaisi hengitysteiden terveyttä.

Voit tutustua European Respiratory Journal -lehdessä julkaistuun tutkimukseen enemmän täällä.