Etenkin naiset ja keski-ikäiset ovat tyytymättömämpiä saamiensa kehujen määrään.

Yli kolmannes suomalaisista kokee, ettei saa tarpeeksi kehuja seksiin liittyen, selviää Kaalimato.comin teettämästä kyselystä. Vastaajista 12 prosenttia kertoi, ettei saa kehuja lainkaan tai saa niitä aivan liian vähän, kun taas 23 prosenttia kertoi saavansa niitä jonkin verran, mutta ei tarpeeksi.

Kyselyn mukaan lähes viidennes (18 %) suomalaisista saa seksikehuja usein, mutta kaikkien osalta tilanne ei ole yhtä ruusuinen: yli neljännes (28 %) on saanut seksiin liittyviä kehuja vain harvoin tai ei koskaan.

”Suomalaiseen kulttuuriin on perinteisesti kuulunut luonteenomainen vaikeus sekä antaa että vastaanottaa positiivista palautetta. On ajateltu vähän niin, että turhista kehuista ylpistyy”, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen kertoo.

”Uudempi sukupolvi osaa tosin kehumisen taidon ja kehujen vastaanottamisen jo paremmin”, hän jatkaa.

Pienikin kehu voi parantaa seksielämää

Kaalimadon mukaan suurimmat ääripäävaihtelut kehujen saamisen osalta löytyvät nuorten aikuisten keskuudesta. Alle 25-vuotiaista suomalaisista 30 prosenttia kertoo saavansa seksiin liittyviä kehuja usein, mutta jopa 22 prosenttia saman ikäryhmän edustajista kertoo, ettei saa koskaan myönteistä palautetta kumppaniltaan.

”Tottumukset saada ja antaa kehuja ovat todella yksilöllisiä ja riippuvat niin lapsena saadusta kasvatuksesta, aikaisemmasta parisuhdehistoriasta kuin nykyisestäkin parisuhteesta”, Lavikainen selittää.

Seksuaaliterapeutin mukaan ihmiset eivät aina edes muista ajatella, että voisimme piristää toista kehuilla.

”Kehujen antaminen on kuitenkin tärkeää niin seksuaalisen halukkuuden kuin itsevarmuuden kannalta, joten siihen kannattaisi jokaisen kiinnittää huomiota. Aidoilla ja pienilläkin kehuilla voi parantaa seksielämänsä laatua merkittävästi”, Lavikainen painottaa.

Naiset odottavat saavansa kehuja useammin

Kyselytutkimuksen mukaan suomalaismiehet ovat huomattavasti tyytyväisempiä saamiensa kehujen määrään kuin naiset. Miehistä lähes kolme neljästä (71 %) kokee saavansa sopivissa määrin tai jopa liikaa kehuja, kun naisista näin toteaa 60 prosenttia.

Suomalaisnaisista täysin tyytymättömiä kehujen määrään on jopa 15 prosenttia. Lavikaisen mukaan miehet eivät välttämättä alkujaankaan oleta saavansa paljon kehuja ja naiset puolestaan odottavat saavansa niitä useammin.

”Tyytymättömyys kehujen määrään ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, että kehuja saataisiin aina toivottua vähemmän. Toiset saattavat tuntea tyytymättömyyttä, mikäli kehujen vastaanottaminen tuntuu itsestä vaivaannuttavalta ja kehuja kokee saavansa jopa liikaa”, hän sanoo.

Parisuhdestatuksen mukaan vertaillessa kyselyssä ilmeni, että erillään asuvat seurustelevat parit ovat tyytyväisimpiä seksikumppaninsa antamiin kommentteihin lemmenleikkien aikana. Kuusi prosenttia kokee saavansa jopa liikaa kehuja, ja 65 prosenttia sanoo kehujen määrän olevan juuri sopivalla tasolla.

Suomalaisten sinkkujen seksielämässä kumppanin kehumisen puute näkyy myös tyytymättömyytenä: yli kolmannes sinkuista (36 %) ei koe saavansa kehuja tarpeeksi tai ollenkaan.

Keski-ikäiset saavat poikkeuksellisen vähän seksikehuja

Kaalimadon mukaan keski-iässä olevat suomalaiset vastaanottavat poikkeuksellisen vähän seksiin liittyviä kehuja. Lähes puolet (45 %) 45–54-vuotiaista kokee saavansa kehuja jonkin verran, mutta ei tarpeeksi, ja 12 prosenttia kokee, ettei saa kannustavia sanoja lainkaan tai ainakin aivan liian vähän.

Myös yli 65-vuotiaista lähes neljännes (24 %) kokee saavansa liian vähän kehuja ja 13 prosenttia ei saa niitä lainkaan.

”Vanhemmassa ikäpolvessa näkyy tietyllä tavalla lapsuudesta tuttu kasvatus, jossa kehuja on tosiaan säästelty. Sen lisäksi pitkissä parisuhteissa arki on voinut rutinoitua jo sen verran, että kehujen määrä on laskenut suhteen alkuvaiheesta”, Lavikainen toteaa.

Lavikaisen mukaan mikäli kehuja haluaisi saada enemmän, kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että myös itse kehuu kumppaniaan aktiivisesti.

”Olinko hyvä, tunnuinko hyvälle, teinkö oikein”

Kaalimato.comin kyselytutkimuksessa annettiin mahdollisuus kertoa myös omin sanoin, minkälaisia sanoja ja kehuja suomalaiset haluaisivat kuulla kumppaniltaan. Tässä poimintoja vastauksista kysymykseen Millaisia kehuja haluaisit saada seksiin liittyen?

”Että tunnun ja näytän hyvältä.”
– Nainen, 48, Uusimaa

”Että tiedän mikä kumppaniani kiihottaa.”
– Mies, 37, Kanta-Häme

”Kuinka kaunis ja tiukka olen, mikä tuntuu kumppanistani hyvältä.”
– Nainen, 20, Etelä-Karjala

”Seksi tuntui tosi hyvältä. Minun käteni ovat hyväntuntuiset. Osaan suudella hyvin.”
– Mies, 62, Pohjois-Pohjanmaa

”Olisi kiva kuulla kehuja liittyen omaan kehoon, tai siitä miltä kumppanista tuntuu. Tai siitä kuinka kumppani nauttii kanssani.”
– Nainen, 38, Uusimaa

”Miehisyyden buustausta kehumalla vaikka varustusta.”
– Mies, 33, Varsinais-Suomi

”Olen kuuma, minulla on upea vartalo, osaan tehdä juuri oikeita asioita.”
– Nainen, 18, Uusimaa

”Olen ollut huomaavainen, hellä, mutta tarpeeksi raju.”
– Mies, 49, Etelä-Pohjanmaa

”Haluaisin kuulla, olinko hyvä, tunnuinko hyvälle, teinkö oikein, olinko kaunis.”
– Nainen, 42, Etelä-Pohjanmaa

”Että riitän sellaisena kuin olen, eikä tarvitsisi olla super.”
-Mies, 51, Pohjois-Savo

”Tietoa jos teen asioita huonosti ja palautetta jos joku erityisesti toimii.”
– Nainen, 25, Varsinais-Suomi

”Siitä, kuinka saan toisen tuntemaan itsensä halutuksi ja kuinka otan vastuuta.”
– Mies, 25, Lappi

”Osaan kuunnella ja arvostan kumppaniani.”
– Nainen, 68, Uusimaa

”Saan elämäni parasta seksiä kanssasi.”
– Mies, 68, Pohjois-Savo

Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat iältään 18-70-vuotiasta suomalaista. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhti-toukokuussa 2020 ja lähtöotos on kansallisesti edustava.