Pettämisen todennäköisyys vaihteli miesten ja naisten välillä eri aloilla, mutta kolmanneksi yleisin ala oli kummankin sukupuolen kohdalla sama.

Pettämistä tapahtuu monessa eri muodossa ja sille on lukuisia erilaisia syitä. Tutkimuksin on selvitetty muun muassa sitä, minkälaiset henkilöt pettävät todennäköisimmin, kenen kanssa kumppania petetään ja minkä horoskooppimerkin omaavat ihmiset ovat todennäköisimmin uskottomia.

Pettämissivusto Ashley Madison on sen sijaan selvittänyt käyttäjiensä avulla, millä alalla työskentelevät ovat todennäköisimmin uskottomia. Business Insiderin mukaan sivuston 1 074 jäsentä täytti kyselyn työhönsä liittyen.

Osallistujien vastauksista ilmeni, että vaikka osallistujat ovat uskottomia, suhtautuvat he uraansa uskollisemmin, sillä lähes puolet kertoi, ettei koskaan vaihtanut työpaikkaa ja työpaikkaa vaihtaneet osallistujatkin kertoivat tekevänsä sitä kerran kymmenessä vuodessa.

Kyselyn tulosten perusteella listattiin top 12 -listaus niistä aloista, joilla työskentelevät pettävät kumppaniaan todennäköisemmin. Alojen järjestyksessä oli sukupuolten välillä eroavaisuuksia kolmanneksi yleisintä alaa lukuun ottamatta, mikä oli sama sekä miehillä että naisilla.

Voit lukea top 12 -listaukset alta.

Miesten top 12:

1. Käsillään töitä tekevät

Tämä on hieman yleisempi ja sisältää esimerkiksi rakennusalan tai putkityön ammattilaisia. Miehistä 29 prosenttia kuului tähän joukkoon (engl. work in trades).

”Tällä alalla on usein epäsäännölliset tunnit ja se on usein rakennettu vuorotyöksi, mikä tarkoittaa sitä, että miesten on helpompi pitää salasuhteensa piilossa”, Ashley Madisonin viestintäjohtaja Isabella Mise kommentoi.

2. IT-ala

IT-ala otti miesten listalla kakkospaikan. Uskottomista miehistä 12 prosenttia työskenteli IT-alalla.

3. Yrittäjät

Yrittäjät sijoittuivat kolmanneksi niin miesten kuin naisten kohdalla. Business Insiderin mukaan yksi syy tälle voi olla se, että tämän alan ihmiset tykkäävät tehdä asiat omalla tavallaan ja omilla ehdoillaan, joten he todennäköisesti ottavat ohjat käsiin seksielämänsä suhteen samalla tavalla kuin yrityksensäkin.

4. Myynti-, tarjoilu- ja majoitusala

8 prosenttia miesvastaajista työskenteli tällä alalla, esimerkiksi tarjoilijana, baarimikkona, baristana tai hotellissa.

5. Rahoitusala

8 prosenttia uskottomista miehistä työskenteli tällä alalla.

6. Markkinointi ja viestintä

6 prosenttia pettävistä miehistä työskenteli markkinoinnin ja viestinnän parissa.

7. Lääketiede

Tämän alan työntekijöitä, kuten lääkäreitä ja hoitajia, oli viisi prosenttia pettävistä miehistä.

8. Lakiala

Neljä prosenttia miehistä työskenteli lain parissa.

9. Opetusala

Neljä prosenttia miehistä työskenteli myös opetusalalla, professoreina, opettajina ja luennoitsijoina.

10. Taide ja viihde

Tämän alan edustajia pettävien miesten joukosta löytyi kolme prosenttia.

11. Maatalous

Kolme prosenttia miehistä kuului myös maatalousalalle.

12. Sosiaalityö

Kaksi prosenttia miehistä oli sosiaalityöntekijöitä.

Naisten top 12:

1. Lääketiede

Enemmistö naisista, jotka pettivät, työskentelivät lääketieteen parissa. Business Insiderin mukaan 23 prosenttia naisista oli lääkäreitä tai hoitajia.

”Yhdistelmä pitkiä tunteja mahdollista stressiä luonnolliseen reagoimiseen stressiin voi olla se syy, miksi tämän alan naiset etsivät salasuhteita”, Mise totesi.

2. Opetusala

Toiseksi yleisintä pettäminen oli opetusalalla, jolla työskenteli 12 prosenttia naisista.

3. Yrittäjät

Yrittäjät sijoittuivat kolmanneksi niin miesten kuin naisten kohdalla. Business Insiderin mukaan yksi syy tälle voi olla se, että tämän alan ihmiset tykkäävät tehdä asiat omalla tavallaan ja omilla ehdoillaan, joten he todennäköisesti ottavat ohjat käsiin seksielämänsä suhteen samalla tavalla kuin yrityksensäkin.

4. Rahoitusala

Tämän alan työntekijöistä 9 prosenttia oli uskottomia.

5. Sosiaalityö

Sosiaalityötä tekevistä naisista myös 9 prosenttia kuului pettäjien joukkoon.

6. Myynti-, tarjoilu- ja majoitusala

9 prosenttia naisista työskenteli tällä alalla, esimerkiksi kaupoissa tai hotellialalla.

7. IT-ala

Naisten keskuudessa IT-ala oli seitsemänneksi yleisin ja 8 prosenttia naispettäjistä työskenteli IT-alalla.

8. Markkinointi ja viestintä

Neljä prosenttia tämän alan työtä tekevistä naisista oli uskottomia.

9. Käsillään töitä tekevät

Esimerkiksi rakennusalalla tai putkityötä tekevistä naisista neljä prosenttia kuului pettäjiin.

10. Lakiala

Neljä prosenttia naispettäjistä työskenteli lain parissa.

11. Taide ja viihde

Tämän alan parissa työskenteli neljä prosenttia pettävistä naisista.

12. Politiikka

Vain yksi prosentti osallistuneista naisista työskenteli politiikan parissa.

Lähde: Business Insider