Vaikka kognitiivinen suorituskyky hidastuisi aiemmin, ei se ole tutkijoiden mukaan merkki heikkenemisestä terveyden muilla osa-alueilla.

Naisten muisti voi alkaa heiketä ja kyky ajatella yhtä nopeasti kuin ennen voi alkaa laskea aiemmin kuin ennen ajateltu. Independentin mukaan tutkimus on selvittänyt, että muutoksia voi huomata jo täytettyään 50 vuotta.

Kalifornian yliopiston Los Angelesin kampusyliopiston (UCLA) ja Brandeisin yliopiston tutkijat perehtyivät yli 2 000 nelikymppiseen naiseen kymmenen vuoden ajan vaihdevuosien jälkeen ja saivat selville, että naisten kognitiivinen nopeus laski viidellä prosentilla kymmenen vuoden aikana. Naisten verbaalinen episodinen muisti laski myös kahdella prosentilla tuona aikana.

PLoS ONE -journalissa julkaistuun tutkimukseen osallistuneita naisia mitattiin 1-2 vuoden välein keskimäärin 6,5 vuoden ajan. Independentin mukaan tutkimuksessa ilmeni, että keski-ikäisillä naisilla oli kognitiivista ikääntymistä kera merkittävän, pitkittäisen laskun niin nopeuden kuin sanallisen muistin käsittelyssä.

Tutkijat huomauttivat, että aiemmat tutkimukset eivät ole johdonmukaisesti mitanneet kognitiivista suorituskykyä alle 60-vuotialla ja totesivat, että uusien tulostensa valossa lisää tutkimuksia tarvitaan, jotta voidaan tunnistaa tekijät, jotka voivat vaikuttaa heikkenemisen nopeuteen ja kehittää interventioita, jotka voisivat hidastaa kognitiivista ikääntymistä.

Independentin mukaan tutkijat totesivat myös, että vaikka nämä muutokset muistin ja ajattelun nopeuden suhteen tapahtuivat vaihdevuosien aikaan, eivät he usko kognitiivisen hidastumisen johtuvan näistä hormonaalisista muutoksista, koska tutkijat eivät havainneet nopeaa kiihtymistä kognitiivisessa heikkenemisessä vaihdevuosisiirtymän aikana tai sen jälkeen.

Tutkijat sanoivat myös, että merkit kognitiivisesta ikääntymisestä eivät olleet merkki laskulle naisten yleisen terveyden ja hyvinvoinnin muilla osa-alueilla.

Voit lukea lisää tutkimuksesta täällä.

Lähde: Independent