Kevytyrittäjien käyttämä laskutuspalvelu on selvittänyt naisten ja miesten välistä palkkaeroa.

Naisyrittäjät tienasivat samoista töistä vähemmän kuin miehet vuosina 2019-2021. Tämä ilmenee Ukko.fi-kevytyrittäjäpalvelun tekemästä selvityksestä.

Selvityksessä laskettiin naisten ja miesten keskimääräinen tuntilaskutushinta palvelun käyttäjien laskutustietojen perusteella. Ukko.fin datasta näkee miesten ja naisten keskimääräisiä tuntihintoja ammattiryhmittäin.

Tulosten perusteella naisyrittäjän euro ei ole euro, vaan 83 senttiä.

”Laskimme nais- ja mieskevytyrittäjiemme tuntihintojen keskiarvoja ja saimme tulokseksi, että naisten keskituntihinta on 24,25 euroa ja miesten vastaava summa on 29,11 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että naisyrittäjän euro on 83 senttiä”, Ukko.fin Yrittäjyyskoulun päätoimittaja Jenna Heino kertoo.

Prosentteina naisyrittäjän keskituntihinta on 83,3 prosenttia miesyrittäjien keskituntihinnasta. Tämä on lähes identtinen tulos STTK:n selvittämän palkkaeron (83,8%) kanssa, mistä kerroimme Naisten palkkapäivänä viime vuoden marraskuussa.

Tietyillä aloilla nainen tienaa paremmin

Vaikka naisen euro on vain 83 senttiä, on tietyillä aloilla naisten keskimääräinen tuntihinta enemmän kuin miehillä.

”Yllättävää on havainto aloista, joissa naisten keskimäärinen tuntihinta on enemmän kuin miesten: graafiset suunnittelijat, toimisto- ja IT-alantyöntekijät, liikunnanopettajat, konsultit, siivoojat ja taitelijat”, Heino listaa.

Tänä vuonna naisia on myös rekisteröitynyt kevytyrittäjiksi ensimmäistä kertaa enemmän kuin miehiä. Heino kuitenkin huomauttaa, että Suomessa yrittäjistä vain kolmannes on naisia.

”Haluamme kannustaa kaikkia yrittämään ja auttaa kaikkia menestymään sekä toteuttamaan unelmiaan. Mutta etenkin naisia pitää työelämässä edelleen opastaa rikkomaan lasikattoja ja varomaan lasijyrkänteitä”, Heino kertoo.

Ukko.fin selvityksessä on käytetty yhteensä yli 57 000 kevytyrittäjän laskustustietoja, joista naisten osuus 25 000 ja miesten 32 000.