Kun koronarokote tulee saataville, on se suomalaisille maksuton ja vapaaehtoinen.

Noin puolet suomalaisista (49 %) aikoisi ottaa koronarokotuksen, jos sellainen tulee tarjolle. Tämä selviää LähiTapiolan teettämästä Arjen katsaus -kyselytutkimuksesta, joka tehtiin syys-lokakuun vaihteessa.

Noin kolmannes (30 %) ei osannut kertoa kyselyssä kantaansa, kun taas viidennes (21 %) arvioi, että ei ottaisi rokotetta. LähiTapiolan mukaan kielteisesti vastanneita huolestuttivat erityisesti rokotteen nopea kehitystyö tai liian suppea lääkekehitys (71%) ja rokotteen mahdolliset lieveilmiöt (56 %).

”On ymmärrettävää, että uusiin rokotteisiin liittyy ennakkoluuloja ja virheellinenkin tieto leviää sosiaalisessa mediassa herkästi. Tiedeyhteisöön ja terveysviranomaisiin voi luottaa, ja myös uuteen koronavirukseen tullaan hyvin todennäköisesti saamaan lähitulevaisuudessa turvallinen ja hyödyllinen rokote”, LähiTapiolan terveyspalveluiden johtaja ja lääketieteen tohtori Jani Tikkanen kertoo.

Koronarokotteita kehitellään maailmalla ja maanantaina 9. marraskuuta saatiinkin hyviä uutisia, kun lääkeyhtiöt Pfizer ja BioNTech ilmoittivat kehittelemänsä rokotteen tehonneen 90-prosenttisesti meneillään olevissa kolmannen vaiheen testeissä.

”Tämän viikon hyvät uutiset koronarokotteen kehityksestä lisäävät luottamusta siihen, että rokote olisi saatavilla pian, mutta eivät vielä tarkoita sitä, että pandemia olisi voitettu”, Tikkanen muistuttaa.

Iso osa valmis vähintään harkitsemaan rokotetta

LähiTapiolan mukaan kielteisesti koronarokotteeseen suhtautuvien vastauksissa oli melko pienessä roolissa koronarokotusten hyödyllisyyden kyseenalaistaminen. Kielteisesti suhtautuvista 13 prosenttia piti rokottamista turhana ja koronan vaarallisuutta omalla kohdalla epäili 11 prosenttia.

Kun huomioidaan, että kielteisesti koronarokotteeseen suhtautuvia oli noin viidennes vastaajista, on näiden vastaajien osuus koko väestöstä LähiTapiolan mukaan noin 2-3 prosenttia.

”Tulosten perusteella voi arvioida, että iso osa vastaajista on valmis vähintäänkin harkitsemaan koronarokotteen ottamista. On myös hyvä muistaa, että kysely tehtiin syys-lokakuun taitteessa, jolloin tautitilanne oli Suomessa ja kansainvälisesti erilainen”, Tikkanen sanoo.

”Rokotteeseen myönteisemmin suhtautuvien määrä todennäköisesti kasvaa, kun rokotekehitys etenee ja jos pandemiatilanne pitkittyy kansainvälisesti”, hän lisää.

Torstaina 12. marraskuuta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohyek kertoi tiedotustilaisuudessa, että kun koronarokote tulee saataville, tulee siitä kansalaisille maksuton. Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista.

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 1 070 Suomessa asuvaa henkilöä, jotka edustavat maan 15-74 -vuotiasta väestöä. Kyselyn toteutti Kantar TNS 25.9.-1.10. välisenä aikana ja ja tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin ± 3,1 prosenttiyksikköä.