Monet saattavat ajatella, ettei seksi kiinnosta keski-ikäisiä ja sitä vanhempia naisia, mutta se on pelkkä myytti.

Tutkimuksen mukaan monien naisten kiinnostus seksiä kohtaan ei katoa keski-iän jälkeen, kertoo CNN. Tutkimuksessa neljännes naisista (27 %) totesi, että seksi on pysynyt heille tärkeänä läpi neli-, viisi- ja kuusikymppistensä, mikä on vastoin vanhaa uskomusta, jonka mukaan iän myötä kaikkien naisten seksihalut katoavat.

Toinen neljännes (28 %) sen sijaan kertoi arvostavansa seksiä vähemmän keski-iässä. Enemmistö naisista (48 %) kuului kolmanteen joukkoon: he arvostivat tervettä seksielämää vaihdevuosi-ikään tultaessa, mutta asteittan kiinnostus seksiä kohtaan hiipui viisi- tai kuusikymppisenä.

”Tutkimus osoitti, että merkittävä määrä naisia edelleen todella arvostaa seksiä, vaikka ikää tulee lisää eikä seksin arvostaminen ole epätavallista”, tutkimusta tekemässä ollut lääketieteen apulaisprofessori Holly Thomas Pittsburghin yliopistosta kommentoi.

”Jos naiset pystyvät puhumaan kumppaninsa kanssa ja varmistamaan, että harrastavat tyydyttävää ja nautinnollista seksiä, arvioivat he silloin todennäköisemmin seksin todella tärkeäksi ikääntyessään”, hän lisäsi.

Tutkimuksessa seurattiin yli 3 200 naista noin 15 vuoden ajan.

Käsitys ikääntyvien naisten seksihaluista uusiksi

CNN:n mukaan aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että naisilla on tapana menettää kiinnostusta seksiä kohtaan iän myötä. Naisten terveyden ammattilaiset eivät kuitenkaan ole huomanneet tätä vastaanotoillaan.

”Jotkut aiemmat tutkimukset ovat antaneet ymmärtää, että seksi menee huonommaksi ja kaikkien naisten kiinnostus seksiä kohtaan katoaa ikääntyessä. Tämä ei ole sellainen tarina, jota kuulen potilailtani”, Thomas sanoi.

Thomasin mukaan aiemmissa tutkimuksissa on ollut se ongelma, että se oli katsaus naisen haluihin yhdessä elämänvaiheessa ja sitä verrattiin vastaaviin katsauksiin myöhempinä vuosikymmeninä. Thomas jatkoi, että tällainen pitkäaikainen tutkimus ositaisi vain keskivertoja ajan mittaan, mikä voi saada näyttämään siltä, että kaikki seuraavat tiettyä reittiä.

Thomasin tutkimus sen sijaan käytti erilaista analyysia, joka mahdollisti tutkijoille naisten halujen kehityskaaren seuraamisen ajan mittaan.

”Halusimme käyttää tätä eri tekniikkaa nähdäksemme, onko todella olemassa erilaisia reittejä. Ja kun katsoo näitä kehityskaaria, huomaa silloin olevan merkittäviä naisjoukkoja, jotka kulkevat eri reittiä”, Thomas kertoi CNN:lle.

Seksiä arvossa pitävillä yhteisiä piirteitä

Tutkimuksessa ilmeni, että seksiä arvossa pitäneillä naisilla oli yhteisiä piirteitä. He olivat korkeammin koulutettuja, vähemmän masentuneita ja he olivat kokeneet parempaa seksuaalista tyytyväisyyttä ennen keski-ikää.

”Enemmän tyydyttävää seksiä nelikymppisenä harrastaneet naiset todennäköisemmin jatkoivat seksin arvostamista iän karttuessa”, Thomas sanoi.

Thomasin mukaan taustalla voi olla myös sosioekonomisia tekijöitä. Esimerkiksi korkeammin koulutetuilla naisilla voi olla parempi palkka ja he voivat tuntea elämänsä vakaammaksi eikä stressiä ole niin paljon.

”Näin ollen heillä on enemmän henkistä tilaa laittaa seksiä etusijalle, koska he eivät murehde muista asioista”, Thomas selitti.

Seksi muuttuu iän myötä

Lääkäri Stephanie Faubion kuvaili tutkimustuloksia virkistäviksi. Hänen mukaan tällaiset tutkimukset tarjoavat tärkeää tietoa terveydenhuollon ammattilaisille, jotka saattaisivat muutoin ohittaa naisen hiipuvat seksihalut luonnollisena osana ikääntymistä.

Faubion muistutti, että seksi näyttää erilaiselta, kun ikää tulee lisää.

”Se ei ole samanlaista nelikymppisenä kin se oli parikymppisenä. Se ei ole samanlaista kuusikymppisenä kuin se oli neliymppisenä eikä se tule olemaan samanlaista kahdeksankymppisenä kuin kuusikymppisenä”, hän sanoi CNN:lle.

”Saattaa olla jotain muutoksia, joita täytyy tehdä, mutta yleisesti terveet ja hyvässä parisuhteessa olevat ihmiset pysyvät seksuaalisina”, Faubion lisäsi.

Neljä vaikuttavaa tekijää

Asiantuntijoiden mukaan naisen seksihaluihin ja seksin kiinnostavuuteen vaikuttavat monet emotionaaliset, fyysiset sekä psykologiset tekijät. Ne voidaan jakaa neljään kategoriaan:

  • terveydelliset ongelmat: vaihdevuosien aiheuttamat hormonaaliset muutokset voivat tehdä seksistä vähemmän tyydyttävää tai jopa kivulaista. Keski-iässä voi myös ilmetä tervysongelmia, jotka vaikuttavat seksihaluihin.
  • henkiset tekijät: mielen asioilla voi olla suuri vaikutus seksihaluihin. Oma seksikokemuksien tausta, mielenterveysongelmat ja stressi ovat kaikki vaikuttavia tekijöitä. Thomasin tutkimuksessakin ilmeni, että masennusoireiset naiset epätodennäköisemmin pitivät seksiä tärkeänä elämässään.
  • kumppanin vaikutus: keski-iässä romanttisessa elämässä voi tapahtua dramaattisiakin muutoksia, jotka vaikuttavat naisten seksihaluihin, kuten puolisen menettäminen (ero tai menehtyminen), kumppanin terveysongelmat, suhteen ylä- ja alamäet ja niin edelleen.
  • yhteiskunnalliset vaikuttimet: myös yhteiskunta vaikuttaa siihen, miten nainen suhtautuu seksiin. Uskonnollisilla, kulttuurisilla ja perheeseen liittyvillä arvoilla aiheesta voi olla iso rooli seksuaalisessa tyytyväisyydessä. Lisäksi se vaikuttaa, miten ikääntyviin naisiin ja heidän seksuaalisuuteen yleisestä suhtaudutaan ja joillekin naisille seksuaalisuus on jotenkin huono asia. Naisten ei mukamas kuuluisi tykätä seksistä.

Jos nainen on sujut sen kanssa, miten paljon hänen elämässään on seksiä ja miten paljon hän itse haluaa seksiä, ei hänellä ole syytä käydä lääkärissä. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että 10-15 prosenttia naisista, joilla on alhaiset seksihalut, vaivaa oma haluttomuu ja he haluaisivat löytää siihen ratkaisun.

”Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että naiset epäröivät ottaa yhteyden lääkäriin, kenties koska heitä holottaa tai he näkevät sen tavallisena osana ikääntymistä eivätkä koe sitä sen arvoiseksi, että sen ottaisi esiin”, Thomas totesi.

”Loppujen lopuksi naisten pitäisi puhua lääkäreilleen, jos heillä on huolia seksuaalisen terveytensä suhteen. Se on tärkeä osa elämää ja on ratkaisuja naisille, jotka kamppailevat tällä saralla”, Faubion kannusti.

Lähde: CNN