Auto on monille suomalaisille välttämätön kulkupeli, ja viime vuoden lopussa Suomessa olikin liikennekäytössä yli 2,7 miljoonaa henkilöautoa.

Enemmistö suomalaisista (55 %) pitää auton tärkeimpänä käyttötarkoituksena ostoksilla käyntiä ja asioiden hoitoa, selviää Kamuxin teettämästä kyselytutkimuksesta. Myös työmatka-ajo kodin ja työpaikan välillä on suurelle osalle (46 %) tärkeä auton käyttötarkoitus.

Korona-ajan myötä sukulaisten ja ystävien luona vierailut sekä mökkimatkat ovat kasvattaneet merkitystään, mikä näkyy myös auton merkityksen kasvussa. Tutkimuksen mukaan auton käyttöä sukulaisten ja ystävien luona vierailuun pitää erittäin tärkeänä 41 prosenttia vastaajista, kun vuonna 2020 samoin ajatteli 35 prosenttia.

Mökille tai kakkosasunnolle liikkuminen neljällä pyörällä koetaan sekin Kamuxin mukaan entistä tärkeämmäksi. Vankasti tätä mieltä olevien osuus on vuodessa kasvanut viidellä prosenttiyksiköllä (37 % vuonna 2021 vrt. 32 % vuonna 2020).

”Pandemia-aika on selkeästi vaikuttanut suomalaisiin siten, että kotoa hetkeksi pois lähteminen on koettu aiempaa merkityksellisemmäksi. Itse kukin meistä on saattanut kyllästyä pelkästään oman kodin seinien tuijotteluun”, sanoo Kamuxin aluepäällikkö Pekka Luokkanen.

”Tutkimustulokset antavatkin viitteen siitä, että autoa on haluttu menneen vuoden aikana entistä enemmän käyttää mökkimatkoihin ja läheisten luona käväisemiseen”, hän jatkaa.

Naisilla eri näkemykset kuin miehillä

Tutkimuksessa paljastui, että naisten ja miesten välillä on eroavaisuuksia siinä, kuinka tärkeänä eri käyttötarkoituksia pidetään. Esimerkiksi naisista selvä enemmistö (61 %) pitää auton käyttöä ostosten ja asioiden hoitoon erittäin tärkeänä, kun miehistä samaa mieltä on noin puolet (51 %) ja työmatka-ajossa naiset pitävät autoa enemmän erittäin tärkeänä kuin miehet (53 % vrt. 41 % miehistä).

Naisten ja miesten välillä on eroa myös siinä, kumpi on tärkeämpää, mökillä vai läheisten luona käyminen. Samassa taloudessa voikin tulla keskinäistä väittelyä, jos näiden kahden asian välillä pitää valita.

Kamuxin mukaan naisvastaajista sukulaisten ja ystävien luona vierailua autolla pitää erittäin tärkeänä 51 prosenttia, kun miehistä näkemyksen jakaa vain hieman yli kolmannes (35 %). Sen sijaan miehet viettäisivät vapaa-aikaa mieluiten (38 %) mökillä tai kakkosasunnolla, mutta naisten keskuudessa (34 %) se jää selkeästi kylästelyn varjoon.

Kerroimme aiemmin millaisia autoja suomalaiset naiset suosivat, mistä voit lukea lisää täällä. Lisäksi kerroimme, että naiset ovatkin vaativampia autonostajia kuin miehet, ja tästä voit lukea lisää täällä.

Suomalaiset autokaupoilla 2021 -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–3.2.2021. Tutkimukseen osallistui 1 005 vastaajaa kohderyhmästä, johon kuuluivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista.