Jos olet ajatellut, että miehet ovat tarkkoja autoa ostaessa, ovat naiset sitäkin tarkempia.

Naiset vaativat autolta paljon enemmän kuin miehet, selviää Kamuxin teettämästä Suomalaiset autokaupoilla 2021 -tutkimuksesta. Naisten ja miesten vastauksia auton ominaisuuksien tärkeydestä vertaillessa selvisi, että naiset pitävät lähes jokaista ominaisuutta selkeästi tärkeämpänä kuin miehet.

Kamuxin mukaan suhteellinen ero on erityisen suuri asenteissa kuntotarkastukseen ja siihen, että auto on hiljattain katsastettu. Naisista melkein kaksi kolmesta (60 %) pitää erittäin tärkeänä sitä, että auto on kuntotarkastettu, kun taas miehistä samoin suhtautuu vain kolmannes (34 %).

Naisille on myös huomattavasti useammin erittäin tärkeää (51 %), ettei viimeisimmästä katsastuksesta ole kulunut liiaksi aikaa kuin miehille (35 %). Kamuxin Suomen aluepäällikkö Kari Pietarilan mukaan lisäksi erot taloudellisten seikkojen merkityksestä korostuvat sukupuolten välisissä vastauksissa: esimerkiksi käyttökustannusten edullisuus ja auton pieni kulutus ovat naisille paljon tärkeämpiä asioita kuin miehille.

”Jos joku vielä vuonna 2021 uskoo naisen valitsevan autonsa vain värin perusteella, niin tämä tutkimustulos viimeistään kumoaa sen harhaluulon”, Pietarila kertoo.

”Kun ottaa huomioon naisten kovemman vaatimustason ostajina sekä heidän paneutumisensa yksityiskohtiin, monelle taloudelle vaikuttaisikin olevan parempi, että ostopäätöksen tekijä olisikin talon rouva”, hän jatkaa.

Luotettavuus ja turvallisuus tärkeimpiä ominaisuuksia

Tutkimuksesta ilmenee myös, että suomalaiset pitävät auton tärkeimpänä ominaisuutena luotettavuutta. Sitä pitää erittäin tärkeänä seitsemän vastaajaa kymmenestä (69 %), kun taas turvallisuus (61 %) ja miellyttävät ajo-ominaisuudet (53 %) koetaan erittäin tärkeiksi seuraavaksi useimmin.

”Luotettavuus ja turvallisuus ovat aina kärjessä, kun suomalaisilta kysytään auton tärkeimmistä ominaisuuksista. Se, että autoon voi luottaa, onkin suomalaisille suurin syy ostaa menopeli autoliikkeestä eikä yksityiseltä myyjältä. Autoliikkeellä on kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu, jos autossa on myyntihetkellä vika”, Pietarila sanoo.

Tutkimustulosten mukaan luotettavuus, turvallisuus ja miellyttävät ajo-ominaisuudet ovat naisille merkittävämpiä ostopäätöstä tehdessä kuin miehille. Naisista 78 prosenttia piti erittäin tärkeänä luotettavuutta, 75 prosenttia turvallisuutta ja 60 prosenttia ajo-ominaisuuksia, kun miehistä samoin koki 62 prosenttia (luotettavuus), 52 prosenttia (turvallisuus) ja 49 prosenttia (ajo-ominaisuudet).

Pietarilan mukaan erityisen kiinnostava havainto on se, että tavaratilan suuruus ja sisätilojen muunneltavuus koetaan tärkeämmiksi kuin vuosi sitten.

”Trendi linkittyy todennäköisesti pandemia-aikana lisääntyneeseen sukulaisvierailujen, mökkimatkojen ja muualta kuin kotoa tehtävien etätöiden määrään. Tällöin autossa pitää olla tilaa hieman pidemmänkin vierailun vaatimalle tavaramäärälle”, hän toteaa.

Suomalaiset autokaupoilla 2021 -tutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 28.1.–3.2.2021. Tutkimukseen osallistui 1 005 vastaajaa kohderyhmästä, johon kuuluivat 18–70-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat ajokortin, joiden taloudessa on auto ja jotka vastaavat autohankinnoista.