Monella miehellä tunteet nousevat pintaan kehityskeskustelun jälkeen ja osa saattaa jopa lopettaa työnsä.

Työpaikalla itkemiseltä voi toisinaan olla mahdoton välttyä, ja etenkin kauhean kiireen sekä stressin keskellä pienet itkut voivat vain tehdä hyvää. Stereotyyppisesti naiset mielletään alttiimmaksi osapuoleksi kyynelille, mutta näin ei olekaan – ainakaan silloin, kun on kyse pomon kanssa käydystä kehityskeskustelusta.

Adoben teettämän kyselyn mukaan miehet ovat niitä, joilla kyyneleet virtaavat todennäköisemmin kehityskeskustelun jälkeen. Kyselyyn vastanneista 750 miehestä neljännes (25%) kertoi itkeneensä vuosittaisen kehityskeskustelun jälkeen, kun taas vastaavasta määrästä naisia saman sanoi 18 prosenttia osallistuneista.

Kehityskeskustelu sai miehet myös todennäköisemmin katsomaan avoimia työpaikkoja muualta (43% miehistä vrt. 31% naisista). Tämän lisäksi miehet todennäköisemmin irtisanoivat itsensä kehityskeskustelun jälkeen kuin naiset (28% miehistä vrt. 11% naisista).

Sukupolvia verratessa toisiinsa, ovat nettisukupolveen kuuluvat muita todennäköisemmin itkeneet, etsineet uutta työpaikkaa tai irtisanoneet itsensä kehityskeskustelun jälkeen.

Voimakkaat reaktiot kehityskeskusteluun ovat ymmärrettäviä, sillä ne voivat olla stressaavia tilanteita. Tätä tukee myös kyselyn tulokset, sillä kaikista kyselyyn vastanneista 58 prosenttia kertoi, että tilanne aiheuttaa stressiä ja oman suorituksen arvottaminen kollegoita vastaan sai yli puolet (52%) pois tolaltaan.

Voit tutustua Adoben kyselyn tuloksiin kaikkinensa täällä.

Oletko sinä itkenyt töissä? Kerro se kommenteissa!

Lähde: Pure Wow