Vaikka jokainen nainen saa pitää häpykarvoituksensa sellaisena kuin itse haluaa, voi olla mielenkiintoista kuulla, mitä mieltä miehet ovat karvoituksesta.

AskMen.com ja HuffPost yhdistivät voimansa ja tekivät miehille kyselyn, jolla selvitettiin heidän ajatuksiaan naisten häpykarvoituksesta. Kyselyyn vastasi 5 199 miestä eri ikäluokista, joista suurin oli 25-34-vuotiaiden osuus (32,6%).

Vastanneista miehistä 84 prosentilla oli jonkinlainen mieltymys naisten häpykarvoituksen suhteen. Vastanneista miehistä suurin osa, 88 prosenttia, myös itse siistii omaa karvoitustaan.

Alla on kysymykset, jotka miehiltä kysyttiin ja heidän ajatuksiaan naisten häpykarvoituksesta tarkemmin. Ennen tuloksiin siirtymistä kuitenkin korostettakoon, että jokainen saa itse pitää karvoituksensa sellaisena kuin haluaa eikä miesten mielipiteellä ole väliä – vai mitä naiset?

Minkälainen alapään karvoitus sinua miellyttää?

41 % vastaajista suosi kokonaan paljasta tai brasilialaista vahausta.

38 % pitää siistitystä, mutta haluaisi naisella kuitenkin olevan jonkinlaista karvoitusta.

15 % ei omaa mieltymystä laisinkaan, vaan nainen saa pitää karvoituksensa sellaisena kuin itse haluaa.

5 % vastaajista suosi täysin luonnollista tyyliä.

1 % oli jotain muuta mieltä.

Oletko lopettanut treffit/seksin aikaisin naisen häpykarvoituksen takia?

91 % vastaajista ei ollut toiminut näin…

… mikä tarkoittaa sitä, että 9 % vastasi myöntävästi.

Koetko paineita oman alapään karvoituksesi siistimisestä?

48 % vastaajista ei kokenut paineita, mutta halusi pitää omansa siistittynä.

20 % vastasi, että jos nainen siistii omaansa miestä miellyttääkseen, on vain reilua, että mies tekee samoin.

20 % miehistä koki paineita ja oli sitä mieltä, että nykypäivänä odotetaan, että mies muistaa siistiä karvoitustaan.

12 % vastasi lyhyesti ja ytimekkäästi: Ei.

Lähde: HuffPost