Kuukautistuotteiden ostaminen on välttämätöntä miljoonille ihmisille.

Puolet naisista on kokenut niin sanottua kuukautisköyhyyttä, selviää intiimiterveyteen erikoistuneen Intimina-merkin teettämästä kyselytutkimuksesta. Vastaajista 49 prosenttia kertoi kohdanneensa ongelmia kuukautistuotteiden, kuukautishygienian opetuksen, vessojen, käsienpesutilojen ja/tai roskisten saatavuudessa.

Tuloksista ilmeni, että neljä viidestä mieltää kuukautisköyhyyden aidoksi ongelmaksi. 60 prosenttia vastaajista myönsi budjetoineensa rahaa voidakseen ostaa kuukutistuotteita ja 79 prosenttia oli tehnyt uhrauksia tai pärjännyt vähemmällä voidakseen ostaa tarpeelliset tuotteet.

Näiden ongelmien helpottamiseksi lähes kolme neljästä (72 %) vastaajasta oli sitä mieltä, että valtion johdon pitäisi tehdä kuukautistuotteista ilmaisia kaikille. 69 prosenttia vastaajista myös totesi kyselyssä, että heidän mielestään kuukautistuotteet ovat liian kalliita.

Kyselyn tuloksista paljastui, että keskiverto kyselyyn vastannut nainen käyttää noin 12 euroa kuukaudessa kuukautistuotteisiin. Keskimääristen hedelmällisten vuosien aikana kuukautistuotteisiin menee rahaa yli 5 500 euroa.

”Monet naiset kokevat hygieniatuotteensa ylihinnoitelluksi, mikä tietysti vain osoittaa, että käsitys kuukautisköyhyydestä on totta. Lisäksi se ei johda vain rahallisiin ongelmiin, vaan tuo mukanaan myös stressiä, joka voi johtaa terveysongelmiin ja alhaiseen itsetuntoon”, Intiminan brand manager Danela Žagar kommentoi.

Tuotteet saataville kouluihin ja töihin

Tutkimukseen osallistuneet myönsivät joutuneensa ’kuukautispulaan’, koska tuotteita ollut saatavilla. Yllättäviä vuotoja ja ohivuotoja tapahtuu, ja joka toinen vastaaja (55 %) kertoikin, että olisi tarvinnut kuukautissuojaa tilanteessa, jossa sellaista ei ollut mukana.

Naisten mielestä kuukautistuotteita pitäisi olla ilmaiseksi saatavilla toisen asteen oppilaitoksissa (61 %), korkeakouluissa (55 %) ja yläkouluissa (52 %). Myös työympäristöissä (51 %) ja hotelleissa (44 %) olisi naisten mielestä suotavaa olla mahdollisuus saada kuukautistuotteita ilmaiseksi.

Kyselystä selviää, että jos naisilla olisi helposti saatavilla kuukautistuotteita, he epätodennäköisemmin jättäisivät asioita väliin kuukautisten takia. 46 prosenttia vastaajista myönsi jättäneensä oppitunnin/ luennon väliin kuukautisten takia, kun taas 45 prosenttia myönsi peruneensa treffit tai lähteneensä töistä kuukautisten takia aiemmin.

”Kuukautisköyhyys on vahvasti kytköksissä rahaan, mutta saatavuus on myös toinen tärkeä asia. Tässä niin sanotussa modernissa ajassa on satoja tuhansia naisia, joilla kuukautistuotteiden saatavuus on rajoitettu”, Žagar sanoi.

”Näin ollen meidän täytyy varmistaa, että opettamalla ja lahjoittamalla näitä tuotteita kouluille ja järjestöille, me saavutamme niin monta naista ympäri maailman kuin mahdollista. Tietoisuuden lisääminen on kuukautisliikkeessä olennainen osa taistelua kuukautisköyhyyttä vastaan ja intiimituotteiden saatavuuden lisäämisessä”, hän lisäsi.

OnePollin toteuttamaan Intiminan kyseyyn vastasi 2 000 naista, jotka olivat iältään 18-55-vuotiaita.

Lähde: SWNS Digital