Tiedät jo varmaan, että säännöllinen liikunta on tärkeää terveyden kannalta, ja sama pätee myös koiriin.

Monipuolinen ja säännöllinen liikunta on tärkeää koiran hyvinvoinnille. Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kuitenkin osa Suomen koiranomistajista kävelyttää koiraansa melko harvoin.

Agria Eläinvakuutuksen teettämässä tutkimuksessa miltei 40 prosenttia koiranomistajista kertoo kävelyttävänsä koiraa vain 1-2 kertaa päivässä. Sen sijaan 1-3 kertaa päivässä koiransa kanssa kävelee 37 prosenttia vastaajista ja vähintään 4 kertaa tai enemmän kävelee 18 prosenttia koiranomistajista.

Liki puolet kyselytutkimukseen vastanneista kertoo kuitenkin kävelevänsä koiransa kanssa päivittäin 1-2 tuntia tai enemmän. Tutkimuksessa ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, minkä tyyppisestä liikunnasta kävelyhetket koostuvat.

Kyselyssä ilmeni, että koiranomistajat nauttivat erityisesti siitä, että kävelytys lisää koiran hyvinvointia (77 % vastaajista). Tämän lisäksi koiranomistajat kokivat ulkoilutuksen omaa hyvinvointia edistävänä päivittäisenä hyötyliikuntana (75 %).

Yli puolet vastaajista myös kertoi, että koiran kanssa lenkkeillessä rentoutuu niin keho kuin mielikin (67 %). Omistajille koiranulkoilutuksella on siis merkittävä henkistä kuormitusta vähentävä ja palautumista edistävä vaikutus.

Ulkoilu ja virikkeet koiran mielellekin tärkeitä

Yliopistollisen pieneläinsairaalan eläinfysioterapeutti Anna Boströmin mielestä kyselyn tuloksissa on positiivista, että lähes puolet koiranomistajista kertoo kävelevänsä koiransa kanssa päivittäin yli tunnin. Ajallisesti vähemmän koiriensa kanssa kävelevät sen sijaan saavat hänet mietteliääksi.

Boströmin mukaan hyvin vähäinen liikunta saattaa altistaa koiran monille vaivoille.

”Koiran yleiskunnon ja painonhallinnan näkökulmasta olisi tärkeää, että koira kävelytetään useita kertoja päivässä. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota minkälainen kävelyhetki on”, hän toteaa.

”Vähintään 30 minuutin reipas, sydämen sykkeen kohottavaa liikuntaa 2-3 kertaa viikossa edistää yleiskuntoa ja terveyttä. Ulkoilu ja virikkeet ovat tärkeitä myös koiran mielelle”, Boström lisää.

Vaihtelevista maastoista hyötyä

Agria Eläinvakuutuksen mukaan koiran hyvinvoinnin kannalta omaehtoinen liikunta on tärkeintä ja etenkin vanhan koiran ja pennun signaaleita on hyvä seurata herkästi. Kun koira osoittaa olevansa väsynyt tai haluton kävelemään, on sen tarve liikunnalle sillä hetkellä täytetty.

”Nivelten ja lihaksiston kehitys vaatii aikaa. Mitä suurempi rotu kyseessä, sitä tärkeämpää on koiran liikunnan säätely terveen kasvun mahdollistamiseksi”, vakuutusyhtiö muistuttaa tiedotteessaan.

Parasta olisi liikkua koiran kanssa vaihtelevissa maastoissa säännöllisesti, jotta koiran lihaksisto tottuu erilaisiin alustoihin ja maastoihin ja samalla sekä pienet että suuret lihakset saavat kuormitusta tasaisesti. Mikäli koira ulkoilee rajallisesti ja useimmiten vain tasaisessa maastossa, on riski vammoille melkoinen, kun se lopulta pääsee riehumaan koirapuistoon kavereiden kanssa.

Monipuolinen liikunta vaihtelevassa maastossa edesauttaa koiran lihaskunnon ylläpidossa, mutta monipuolisuuden lisäksi säännöllisyys on tärkeää.

”Mikäli koiraa kävelytetään arkisin vain lyhyitä matkoja tasaisessa maastossa ja vain harvoin päästetään koira irrottelemaan vapaasti, on melko varmaa, että koiran lihakset kipeytyvät äkillisestä kuormituksesta. Säännöllinen liikunta ja tasainen kuormitus on hyvä tapa ehkäistä vammoja”, Agria Eläinvakuutus toteaa.

Agria Eläinvakuutuksen teettämään haastattelututkimukseen tuli vastauksia yli 4 000 koiranomistajalta seitsemästä eri maasta. Suomessa tutkimukseen vastasi 591 koiranomistajaa.

Lähde: Agria Eläinvakuutus