Tuore tutkimus paljastaa, mitkä asiat painavat vaakakupissa, kun palkkauspäätöksiä tehdään.

Avoimia työpaikkoja on tarjolla useilla aloilla, mutta miten voi parantaa todennäköisyyttään tulla palkatuksi? Tähän tarjoaa vastauksia kymmenettä kertaa toteutettu Kansallinen rekrytointitutkimus.

Tutkimuksessa nousi esiin viisi yleistä syytä, miksi hakija jää rannalle ja saa ei kiitos -viestin. Duunitorin mukaan seuraavat kompastuskivet toistuivat usein rekrytointitutkimuksen avoimissa vastauksissa:

  • Hakija ei tiedä mitä on hakemassa tai hakee työpaikkaa ’pakosta’
  • Vääränlainen tai puutteellinen kokemus
  • Motivaation puute
  • Hakija vaikuttaa ylimieliseltä tai ei tunnista kehityskohteitaan
  • Hakija vaikuttaa kiinnostuneelta lähinnä palkasta ja eduista

Pakosta johtuvalla hakemisella tarkoitetaan todennäköisesti sitä, miten työttömät työnhakijat joutuvat hakemaan tiettyä määrää työpaikkoja kuukaudessa, jotta eivät menetä oikeuttaan työttömyysturvaan. Tämä kuormittaa niin työnhakijaa kuin hakemusten vastaanottajaa.

”Yleisesti ottaen työnhakijan kannattaa ottaa perusasiat haltuun ennen yhteydenottoa. Taseen loppusummaa ei välttämättä tarvitse muistaa, mutta jos työnantajan toimiala on veikattu hakemuksessa väärin, se ei välttämättä jää pinon päällimmäiseksi”, Duunitorin johtava työnantajakuvakonsultti Lauri Vaisto sanoo.

5 tärkeintä tekijää

Jos haluaa erottua edukseen hakijoiden joukosta, on etenkin yksi asia erityisen tärkeä: motivaatio. Duunitorin mukaan motivaatio on ollut jo vuosien ajan ylivoimaisella ykkössijalla, kun on selvitetty rekrytointipäätöksen ratkaisevia tekijöitä.

Myös tänä vuonna jopa 95 prosenttia vastaajista pitää sitä tärkeänä tai erittäin tärkeänä tekijänä. Vaiston mukaan motivaatiolla on ilmeinen rooli siinä, menestyykö ja viihtyykö ihminen työssään.

”Ihmiset kuitenkin motivoituvat erilaisista asioista, eikä hakijoiden laittaminen paremmuusjärjestykseen yksin sen perusteella ole tarkoituksenmukaista. Työnhakijan kannattaa silti ehdottomasti miettiä työhaastatteluun valmistautuessaan, mikä motivoi itseä työelämässä ja haetussa tehtävässä”, hän kertoo.

Motivaatio on tärkein tekijä, mutta sen lisäksi rekryrointitutkimuksessa nousi esiin neljä muuta tärkeää tekijää rekrytointipäätöksen kannalta:

  • Motivaatio
  • Sopivuus organisaatiokulttuuriin
  • Erityistaidot
  • Kotimaisten kielten taito
  • Edellinen työtehtävä

Yli 50-vuotiaan on vaikeampi työllistyä

Duunitorin mukaan yli puolet rekrytoinnin ammattilaisista (58 %) kertoo pätevien osaajien löytämisen vaikeutuneen edellisvuodesta. Osaajapulasta huolimatta yli 50-vuotias työnhakija jää usein rekrytoinnissa rannalle.

Rekrytointitutkimuksessa selvitetään vuosittain toistuvien kysymysten lisäksi ammattilaisten näkemystä alan trendeistä ja puheenaiheista. Tänä vuonna tutkimuksessa kysyttiin ensimmäisen kerran, miten vastaajat näkevät yli 50-vuotiaiden työnhakijoiden työllistymismahdollisuudet.

Vastausten perusteella hakijan ikä vaikuttaa rekrytoinnissa menestymiseen: lähes kaksi kolmesta vastaajasta on sitä mieltä, että yli 50-vuotiaan on vaikeampi työllistyä kuin nuoremman. Duunitorin mukaan näin uskovat sekä yli 50-vuotiaat vastaajat että rekrytoinnin ammattilaiset.

”On ristiriitaista, että työmarkkinoilla sekä podetaan pulaa kokeneista osaajista että vieroksutaan osaajia, joilla on eniten kokemusta. Nykyisten viisikymppisten tavoite-eläkeikä on 68 vuotta. Matkaa työelämässä on siis jäljellä yhtä paljon kuin vastasyntyneellä äänioikeuteen”, Vaisto sanoo.

”On selvää, että yksilön täytyy pitää huolta osaamisensa ajantasaisuudesta, mutta työmarkkinat kaipaavat myös laajempaa asenteiden uudelleenarviointia. Puhumme kestävästä kehityksestä, mutta samalla haaskaamme surutta ihmisten osaamista”, hän lisää.

Kansalliseen rekrytointitutkimukseen osallistui yhteensä 519 rekrytoinnin ja muun henkilöstöhallinnon, viestinnän, markkinoinnin ja liiketoimintajohdon ammattilaista. Tutkimus toteutettiin sekä avoimen linkin kautta että Taloustutkimuksen verkkopaneelissa 16.2-2.3.2022.