Ylen mukaan tutkimuksesta ilmeni, että vain joka viides äiti oli valmis lisäämään isän vapaata.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen tutkimuksen mukaan isyysvapaan pidentäminen on paras keino sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi, kertoo Yle.

THL:n tutkimusta varten kysyttiin tuhansilta vanhemmilta mielipiteitä perhevapaiden uusitamisesta. Tuloksista ilmeni, että isät olivat selvästi äitejä useammin sitä mieltä, että juuri isien vapaata pitäisi pidentää.

Ylen mukaan isistä lähes joka kolmas halusi lisää vapaapäiviä, mutta äideistä vain joka viides oli valmis siihen, että isän vapaata lisättäisiin.

”Moni äiti ajattelee, että se on nimenomaan se äiti, jonka kuuluu olla kotona”, THL:n erikoistutkija Johanna Närvi sanoi Ylelle.

Närvi kertoi, että monilla työpaikoilla isien vapaisiin suhtaudutaan positiivisesti. Tästä huolimatta hänen mukaan usein ajatellaan, että isät pitävät vain heille korvamerkityt vapaat.

Erikoistutkijan mukaan isyysvapaakiintiön kasvattaminen olisi selkeä viesti niin kotiin kuin työpaikoille.

”Korvamerkitty vapaa vahvistaa sitä isän mahdollisuutta valita perhevapaalle jääminen sekä siellä työpaikoilla että perheen sisällä. Se on viesti sekä vanhemmille itselleen että työnantajille, että se on sellainen vapaa, johon isällä on oikeus ja jota äiti ei voi käyttää”, Närvi kommentoi.

Yle kertoo, että THL:n mukaan isille korvamerkityn ansiosidonnaisen vanhempainvapaan tulisi olla vähintään yhtä pitkä kuin äideille. Tällä hetkellä isyysvapaan kesto on kaikkiaan yhdeksän viikkoa, kun taas äideillä se on noin neljä kuukautta.

Perhevapaita ollaan uudistamassa ja uudistuksen on määrä tulla voimaan vuonna 2019. Ylen mukaan uudistuksen yhtenä tavoitteena on lisätä tasa-arvoa sekä työelämässä että vanhemmuudessa.

Yle kertookin, että vaikka isät käyttävät edelleen melko vähän isyysvapaitaan, on jokainen isien oikeuksia parantanut perhevapaauudistus lisännyt vapaiden käyttöä.

Voit lukea lisää THL:n tutkimuksesta täällä.

Lähde: Yle