Alkoholin ostaminen alaikäisille sen sijaan on huolestuttavan yleistä, vaikka valtaosa aikuisista ei myönnä ostaneensa alkoholia alaikäisille.

Yhä harvempi suomalainen juo alkoholia, selvää Panimoliiton Taloustutkimuksella teettämästä kyselytutkimuksesta. Lisäksi kun alkoholia juodaan, sitä juodaan yhä harvemmin.

Etenkin nuoret aikuiset (18-24-vuotiaat) eroavat vanhemmistä ikäpolvista, sillä heistä lähes joka kolmas ei käytä alkoholia ollenkaan.

”Tämä vahvistaa käsitystä alkoholiin liittyvien asenteiden merkittävästä muutoksesta. Verrattuna vanhempiin ikäpolviin, nuoret aikuiset käyttävät alkoholia vastuullisesti”, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen kertoo.

Panimoliiton mukaan vastuullisemman juomisen lisäksi nuoret aikuiset käyttävät alkoholia yhä kohtuullisemmin. Kyselyssä 12 prosenttia vastaajista kertoi juovansa alkoholia viikoittain, kun kaksi vuotta sitten määrä oli 10 prosenttiyksikköä suurempi.

Aikuiset eivät myönnä ostavansa alaikäisille alkoholia

Vaikka alkoholinkäyttö on vähentynyt, on alkoholin ostaminen alaikäisille Panimoliiton mukaan huolestuttavan yleistä. Kyselyssä selvisi, että joka kolmas 15–17-vuotias nuori uskoo alkoholin ostamisen alaikäiselle olevan hyvin yleistä ja joka toinen melko yleistä; vain joka kymmenes arvioi alkoholin ostamisen alaikäisille olevan hyvin harvinaista.

”Kun joka toinen 15–17-vuotias kertoo, että täysi-ikäinen on ostanut hänelle alkoholia, on tulos huolestuttava. Aikuisten olisi tunnettava vastuunsa paremmin ja ymmärrettävä, että alkoholin ostaminen alaikäisille on väärin”, Pakarinen painottaa.

Tutkimuksessa silmiinpistävintä on, että 70 prosenttia aikuisista arvioi alkoholin ostamisen alaikäisille olevan hyvin tai melko yleistä. Kuitenkin 80 prosenttia sanoo, ettei ole koskaan ostanut alkoholia alaikäisille.

”Käsitys, jonka mukaan ”En minä, vaan ne muut” kiteyttää hyvin ristiriidan”, Pakarinen toteaa.

Panimoliiton mukaan mitä nuorempi aikuinen vastaaja on, sitä yleisempää alkoholin ostamisen alaikäisille uskotaan olevan. 18–24-vuotiaista peräti selvä enemmistö (91 %) arvioi alkoholin ostamisen alaikäiselle olevan vähintään melko yleistä; ja kuitenkin nuorista aikuisista valtaosa (87 %) ilmoittaa, ettei ole koskaan itse ostanut alkoholia alaikäiselle.

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton tutkimukseen osallistui 1 502 mannersuomalaista, jotka olivat iältään 18-70-vuotiaita, ja he vastasivat online-kyselyyn Taloustutkimuksen kuluttajapaneelissa maalis-huhtikuussa. Alaikäisten osalta tutkimuksen kohderyhmänä oli sata 15–17-vuotiasta nuorta, joista osa vastasi kuluttajapaneelissa, osaa haastateltiin henkilökohtaisesti.