Sosiaalisen median käytöllä voi olla haitallisia vaikutuksia hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.

Vaikka sosiaalisen median (some) käytöllä voi olla haitallisia vaikutuksia hyvinvointiin, ei sen käyttöä tarvitse lopettaa kokonaan, vaan rajoittaa. Pennsylvanian yliopiston tutkimuksen mukaan jos rajoitat somen käytön 30 minuuttiin päivässä, voi se johtaa parempiin tuloksiin mielenterveyden kannalta.

Journal of Social and Clinical Psychologyssa julkaistua tutkimusta varten tutkijat seurasivat 143 korkeakouluopiskelijan sosiaalisen median käyttöä kahdessa erillisessä kokeessa. HuffPostin mukaan tutkimus tehtiin kahdessa osassa: ensin keväällä 2018 ja toinen osa myöhemmin saman vuoden syksynä.

Perustason saadakseen tutkijat tarkkailivat osallistujien sosiaalisen median käyttöä viikon ajan kolmella eri alustalla, Facebookissa, Instagramissa sekä Snapchatissa. HuffPostin mukaan tutkijat jakoivat osallistujat ryhmiin ja toteuttivat kolmen viikon ajan seuraavaa kokeilua:

  • yhtä ryhmää pyydettiin käyttämään sosiaalista mediaa tavalliseen tapaan
  • toista ryhmää pyydettiin rajoittamaan somen käyttöä 10 minuuttiin per alusta päivässä

Tämän jälkeen tutkijat arvioivat osallistujien mielenterveyttä seitsemän tekijän pohjalta: sosiaalinen tuki, pelko jäädä jostakin paitsi (fear of missing out, FOMO), yksinäisyys, itsehyväksyntä, itsetunto, ahdistus sekä masennus.

Hyvinvointi parani, yksinäisyys väheni

Tutkimuksessa ilmeni, että kun osallistujat vähensivät sosiaalisen median käytön 30 minuuttiin päivässä, heidän hyvinvointi parani merkittävästi ja he osoittivat vähemmän yksinäisyyttä ja masennusta. Ahdistus ja FOMO laskivat kummankin ryhmän kohdalla, minkä tutkijat sanoivat voivan johtua siitä, että he tarkkailivat itseään enemmän kokeilun aikana.

”On hieman ironista, että sosiaalisen median käytön vähentäminen saa olon tuntumaan vähemmän yksinäiseltä”, tutkimusta johtanut Melissa Hunt kommentoi.

”Osa olemassa olevasta kirjallisuudesta sosiaaliseen mediaan liittyen väittää, että sosiaalista vertailua tapahtuu valtava määrä. Kun katsot muiden elämää, etenkin Instagramissa, on helppo tulla siihen tulokseen, että muiden elämä on siistimpää tai parempaa kuin omasi”, hän jatkoi.

HuffPostin mukaan tutkimuksen kohdalla täytyy muistaa, että siinä seurattiin vain Instagramin, Facebookin ja Snapchatin käyttäjiä. Näin ollen se ei heijasta kokemuksia muilla sosiaalisen median alustoilla, ja tutkijat eivät tiedä, voidaanko tulokset toistaa muissa ikäryhmissä.

Rajoittamisella on puolensa

HuffPostin mukaan tutkimuksen rajoitteista huolimatta sosiaalisen median käytön rajoittamisella on puolensa. On nimittäin realistista, ettei somen käyttöä lopeta koskaan kokonaan.

Muut tutkimukset ovat osoittaneet, että liiallinen Facebookin käyttö voi johtaa lisääntyneeseen masennukseen ja yksinäisyyteen. Lisäksi vuonna 2014 tutkimus selvitti, että sosiaalisen median käyttö voi luoda sosiaalista vertailua, mikä voi johtaa alhaisempaan itsetuntoon.

Pohjimmiltaan pointti on siinä, että pieni tauko sosiaalisesta mediasta voi tehdä hyvää kenelle tahansa – parisuhdepäivitykset, erilaiset filtteröidyt kuvat, ruoka- ja lomakuvat ovat siellä edelleen, kun someen palaa takaisin.

Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä.

Lähde: HuffPost