Tämän verran sosiaalista mediaa kannattaa käyttää päivässä – rajoittaminen hyvästä hyvinvoinnille

Yksinäisyys ja masennus vähenivät, kun sosiaalisen median käyttöä rajoitettiin tiettyyn minuuttimäärään.

Sosiaalisen median käytöllä voi olla haitallisia vaikutuksia hyvinvoinnille ja mielenterveydelle, mutta sen käyttöä ei tarvitse lopettaa kokonaan, vaan rajoittaa. Pennsylvanian yliopiston tutkimuksen mukaan jos rajoitat somen käytön 30 minuuttiin päivässä, voi se johtaa parempiin tuloksiin mielenterveyden kannalta.

HuffPostin mukaan joulukuussa Journal of Social and Clinical Psychologyssa julkaistavaa tutkimusta varten tutkijat seurasivat 143 korkeakouluopiskelijan sosiaalisen median käyttöä kahdessa erillisessä kokeessa. Ensimmäinen koe tehtiin keväällä ja toinen muutamaa kuukautta myöhemmin syksyllä.

Perustason saadakseen tutkijat tarkkailivat osallistujien sosiaalisen median käyttöä viikon ajan kolmella eri alustalla, Facebookissa, Instagramissa sekä Snapchatissa. Tämän jälkeen tutkijat arvioivat osallistujien mielenterveyttä seitsemän tekijän pohjalta: sosiaalinen tuki, pelko jäädä jostakin paitsi (fear of missing out, FOMO), yksinäisyys, itsehyväksyntä, itsetunto, ahdistus sekä masennus.

HuffPostin mukaan seuraavaksi tutkijat jakoivat osallistujat ryhmiin ja toteuttivat kolmen viikon ajan kokeilua; yhtä ryhmää pyydettiin käyttämään sosiaalista mediaa tavalliseen tapaa, toista pyydettiin rajoittamaan sitä 10 minuuttiin per alusta päivässä. Tutkijat sitten katsoivat, miten osallistujat pärjäsivät yllä mainittujen seitsemän tekijän suhteen kokeilun jälkeen.

Tutkijat totesivat, että kun osallistujat vähensivät sosiaalisen median käytön 30 minuuttiin päivässä, he kokivat merkittävät parannusta hyvinvoinnissaan ja osoittivat vähemmän yksinäisyyttä ja masennusta. Ahdistus ja FOMO laskivat kummankin ryhmän kohdalla, minkä tutkijat sanoivat voivan johtua siitä, että he tarkkailivat itseään enemmän kokeilun aikana.

”On hieman ironista, että sosiaalisen median käytön vähentäminen saa olon tuntumaan vähemmän yksinäiseltä”, tutkimusta johtanut Melissa Hunt kommentoi.

”Osa olemassaolevasta kirjallisuudesta sosiaaliseen mediaan liittyen väittää, että sosiaalista vertailua tapahtuu valtava määrä. Kun katsot muiden elämää, etenkin Instagramissa, on helppo tulla siihen tulokseen, että muiden elämä on siistimpää tai parempaa kuin omasi”, hän jatkoi.

HuffPostin mukaan tutkimuksesta täytyy huomata muutama seikka: osallistujat käyttivät ainoastaan iPhoneja kokeilussa, koska nämä laitteet voivat seurata ja tarjota objektiivista sosiaalisen median sovellusten käyttödataa. Tutkimuksessa seurattiin myös vain Instagramin, Facebookin ja Snapchatin käyttäjiä, joten se ei heijasta kokemuksia muilla sosiaalisen median alustoilla ja tutkimusta tehneet eivät tiedä, voidaanko tulokset toistaa muissa ikäryhmissä.

Tästä huolimatta sosiaalisen median käytön rajoittamisella on puolensa, sillä realistista on, ettei sen käyttöä lopeta koskaan kokonaan. Tutkimus on osoittanut, että liiallinen Facebookin käyttö voi johtaa lisääntyneeseen masennukseen ja yksinäisyyteen ja 2014 tutkimus selvitti, että sosiaalisen median käyttö voi luoda sosiaalista vertailua, mikä voi johtaa alhaisempaan itsetuntoon.

Pohjimmiltaan pointti on siinä, että pieni tauko sosiaalisesta mediasta voi tehdä hyvää kenelle tahansa – parisuhdepäivitykset, koira-filtterit, ruoka- ja lomakuvat ovat siellä edelleen, kun someen palaa takaisin.

Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä.

Lähde: HuffPost