Tutkijat ovat onnistuneet selvittämään sen osan aivoistamme, joka tunnistaa musiikin ja pystyy nimeämään kappaleita.

Tämä osa sijaitsee vasemmassa ohimolohkossa. Sama kohta on vastuussa nimien ja maisemien muistamisessa.

Jos vasen ohimolohko vaurioituu, hankaloittaa se nimien ja näin ollen myös kappaleiden tunnistamista ja muistamista. Asiaa testattiin 30 vapaaehtoisella ihmisellä, joista kymmenellä oli aivovaurio, yhdellä kymmenellä vahingoittunut vasen ohimolohko ja lopuilla kymmenellä ei ongelmia aivoissa lainkaan.

Testissä vapaaehtoisille soitettiin 52 tunnettua musiikkikappaletta. Osa ilman sanoja ja osa sanojen kanssa. Lopuksi heidän piti tunnistaa kappaleet. Testin tuloksien mukaan aivovaurio potilaat tunnistivat enemmän kappaleita kuin he, joilla oli vasemmassa ohimolohkon vaurio.

He, joilla oli vasemman ohimolohkon vamma, vastasivat noin 50 prosenttia oikein. Aivovauriosta kärsivät potilaat ja he, joilla ei ollut aivoissa vaurioita ollenkaan, vastasivat noin 80 prosentti oikein.

Lähde: Daily Mail