Työkulttuurin muuttuessa etenkin yritykset ovat monenlaisten uusien haasteiden edessä.

Lähes yhdeksän kymmenestä suomalaisesta (89 %) uskoo, että etätöiden tekeminen yleistyy jatkossa ja Suomessa työelämä muuttuu etätyöpainotteisemmaksi koronan myötä. Tämä selviää viime elokuussa LähiTapiolan Kantar TNS:llä teettämästä Arjen katsaus -kyselytutkimuksesta.

Runsas kolmannes (35 %) tutkimukseen vastanneista uskoo myös tekevänsä etätöitä jatkossa entistä enemmän. Pääkaupunkiseudulla asuvat vastaajat uskoivat koronan vaikuttaneen etätöiden yleistymiseen muuta Suomea enemmän (58 %).

”Jos kyselytutkimus toistettaisiin nyt uudelleen, ajatukset etätyöstä voisivat olla tätäkin myönteisempiä ja niiden osuus noussut, jotka uskovat tekevänsä etätöitä jatkossa enemmän”, kertoo LähiTapiolan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen.

”Tietenkään kaikissa ammateissa ei voi siirtyä etätöihin. Mutta tiedämme, että uudenlainen työskentelytapa opitaan noin kuudessa kuukaudessa”, hän jatkaa.

Kasvokkain tehtävän työn merkitys vähenee?

Lisääntynyt etätyöskentely muuttaa LähiTapiolan mukaan työelämää todennäköisesti pysyvästi monella tavalla. Arjen katsaus -tutkimuksessa ilmeni, että yli puolet suomalaisista uskoo, että kasvokkain tehtävän työn merkitys vähenee tulevaisuudessa.

”Me uskomme siihen, että kasvokkain tehtävän työn merkitys nimenomaan korostuu, mutta sen määrä vähenee. Uskomme, että ihmisillä on edelleen tarve kohdata kasvokkain”, Salonen toteaa.

Yritykset ovat monenlaisten uusien haasteiden edessä ja joutuvat tarkastelemaan toimintaansa monelta kohdin.

”Esimerkiksi toimitilojen oikea mitoitus on aiheellista, jos työkulttuuri muuttuu etäpainotteisemmaksi. Sen myötä myös yritysten suhde asiakkaisiin saa uusia sävyjä”, Salonen sanoo.

”Etätyöskentely on myös vahvasti luottamuskysymys ja haastaa suomalaista johtajuutta”, hän huomauttaa.

Johtajat vakuuttuneempia etätyön lisääntymisestä

LähiTapiolan kyselyyn vastasi myös useita ylempiä toimihenkilöitä sekä johtajia, joista yli puolet suhtautuu aiempaa positiivisemmin etätöihin. Tutkimukseen vastanneista noin kolme neljästä johtajasta tai ylemmästä toimihenkilöstä on vakuuttunut etätöiden lisääntyvän tulevaisuudessa, kun taas työntekijöistä neljä kymmenestä on tästä samaa mieltä.

Asiasta kaikista vakuuttuneimmat ovat niitä ammattiryhmiä, jotka siirtyivät kaikista laajemmin etätöihin koronapandemian ensimmäisessä aallossa keväällä. Kyselyn mukaan puolet vastanneista yrittäjistä uskoo etätöiden lisääntyvän koronapandemiasta saatujen positiivisten etätyökokemusten vuoksi.

”Vaikka tutkimuksen otos edustaa nimenomaan suomalaista väestöä eikä se edusta täysin kattavasti eri ammattiryhmiä, voidaan kuitenkin varovaisesti arvioida, että erityisesti johtajien asenteet etätyötä kohtaan ovat muuttuneet positiivisemmiksi. Etätyökulttuurin myönteiset puolet eivät ole olleet kaikille johtajille aiemmin välttämättä kovin tuttuja”, Salonen kertoo.

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselyyn vastasi yhteensä 1 068 henkilöä, jotka edustavat maan 15-74-vuotiasta väestöä. Vastaukset kerättiin Kantar TNS:n viikkovastaajapaneelissa Gallup Kanavalla 1.-9.8.2020 ja tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin ± 3,1 prosenttiyksikköä.