Kyselytutkimuksen mukaan etenkin nuoret ovat alttiita ottamaan paineita seksistä.

Moni suomalainen kokee seksiin liittyen erilaisia paineita, vaikka seksi on iloinen asia. Kaalimato.comin teettämässä kyselyssä selvisi, että yleisimpiä seksipaineita ovat paine miellyttää kumppania (23%), paine saada orgasmi (22%) ja paine antaa kumppanille orgasmi (21%).

Lisäksi paineita koetaan siitä, että näyttää hyvältä seksin aikana (18%) sekä pysyy kiihottuneena (17%). Reilu kolmannes (36%) totesi, ettei koe seksiin liittyvän minkäänlaisia paineita.

Kaalimadon mukaan suomalaisten mielestä seksiin liittyvistä paineista auttaisi luopumaan avoimuus ja avoin keskusteluyhteys, mutta myös parempi itsetunto ja itsensä hyväksyminen. Rento ilmapiiri sekä lisäkokemus seksistä mainittiin niin ikään kyselyssä useasti.

”Seksi on hyvin intiimi, henkilökohtainen ja herkkä asia, ja siihen ladataan valtavan paljon odotuksia ja olettamuksia, jotka voivat muodostua erilaisiksi paineiksi. Tutkimuksesta käy ilmi, että useimmiten paineet liittyvät jollain tapaa orgasmiin puolin ja toisin”, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen sanoo.

”Olisi kuitenkin tärkeä muistaa, että orgasmi ei ole välttämätön päämäärä vaan seksi tulisi ajatella nautinnollisena matkana”, hän korostaa.

Naisilla korostuvat ulkonäköpaineet

Eri ikäryhmistä seksipaineita on eniten nuorilla, alle 25-vuotiailla sekä 25-34-vuotiailla suomalaisilla. Iän myötä paineet vaikuttaisivat karisevan, sillä kyselytutkimuksen mukaan vanhemmat ikäryhmät kokevat niitä vähiten – yli 65-vuotiaista suomalaisista puolet (50%) ei koe seksipaineita lainkaan.

”Nuoruusiän seksiin liittyvät epävarmuudet karisevat yleensä ajan kanssa pois. Elämänkokemus ja itsensä hyväksyminen tuovat usein lisää rentoutta myös seksiin, ja siitä syystä vanhemmilla on keskimäärin vähemmän paineita”, Lavikainen kertoo.

Kyselyn mukaan naiset kokevat miehiin verrattuna merkittävästi useammin paineita saada orgasmi (30% vrt. 13% miehistä), näyttää hyvältä seksin aikana (27% vrt. 8% miehistä), saada orgasmi nopeammin (17% vrt. 7% miehistä) sekä tehdä asioita, joista ei pidä (15% vrt. 5% miehistä). Miesten paineet sen sijaan liittyivät orgasmin antamiseen kumppanille (26% vrt. 17% naisista) sekä orgasmin saamiseen hitaammin (24% vrt. 4% naisista).

Lavikainen huomauttaa, että yhteiskunnassa vallitseva ulkonäkökeskeisyys, jota sosiaalinen mediakin ruokkii, aiheuttaa paineita monilla elämän osa-alueilla ja myös ihmisten seksielämässä.

”Naisten paineet näyttää hyvältä seksin aikana vaikuttaa osaltaan negatiivisesti orgasmin saamiseen, kun keskittyminen siirtyy nautinnosta omiin epävarmuuksiin. Kumppanille tämä taas voi saada aikaan paineita tuottaa toiselle orgasmi”, Lavikainen toteaa.

Eri osoitteissa asuvilla pareilla enemmän paineita

Kaalimadon kyselytutkimuksen mukaan suoritus- ja ulkonäköpaineita on myös huomattavasti useammin seurustelevilla, mutta erillään asuvilla pareilla kuin yhdessä asuvilla seurustelukumppaneilla ja naimisissa olevilla. Erillään asuvista varatuista suomalaisista yli kolmannes (35%) kokee paineita saavuttaa orgasmi ja yli neljännes (29%) painetta näyttää kumppanin silmissä viehättävältä seksin aikana.

”Pariskunnan asuessa eri osoitteissa – mahdollisesti kaukanakin toisistaan – yhdessä vietettävälle ajalle ja seksille saatetaan asettaa enemmän tietynlaisia odotuksia”, seksuaaliterapeutti kertoo.

”Kaalimato.comin tutkimukseen osallistuneiden keskuudessa nämä odotukset näkyivät myös tietynlaisina paineina”, Lavikainen päättää.

Seksuaaliterapeutin vinkit paineista eroon pääsemiseksi

Seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen listasi kolme vinkkiä, joiden avulla seksipaineista voi koettaa päästä eroon.

1.Jos ulkonäköpaineet haittaavat elämääsi liikaa ja vaikuttavat negatiivisesti muun muassa seksistä nauttimiseen, pohdi, mitkä asiat, teot ja toimet auttaisivat sinua hyväksymään itsesi paremmin ja ryhdy tekemään tietoisesti töitä sen eteen. Hae tarvittaessa tukea muilta. Kumppanina toista voi tukea antamalla kehuja niin arjessa kuin seksin aikanakin.

2.Jos orgasmin saamisessa on esteitä, ryhdy raivaamaan niitä yksi kerrallaan. Tutki itseäsi, etsi tietoa ja puhu paineista kumppanisi kanssa. Muistakaa, että seksi on kokonaisuudessaan nautinnollinen matka, ei pelkkä saavutettu orgasmi.

3.Nautinnon antaminen toiselle on tärkeä asia, mutta muista, että kumppanin orgasmi on myös hänen itsensä vastuulla. On hyvä pitää mielessä, että orgasmia ei voi pakottaa. Keskustelkaa avoimesti seksiin liittyvistä asioista ja nauttikaa seksistä myös muuten kuin orgasmin saaminen mielessä.

Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen suomalaisten seksielämästä ja seksuaalisuudesta vastasi tuhat iältään 18-70-vuotiasta suomalaista. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhti-toukokuussa 2020 ja lähtöotos on kansallisesti edustava.