Seksin harrastaminen samaa sukupuolta olevan kanssa kiinnostaa etenkin nuoria.

Joka viides suomalaisnainen haluaisi tai voisi harkita harrastavansa seksiä naisen kanssa, selviää Kaalimato.comin teettämästä tutkimuksesta. Naiset ovat tästä selvästi kiinnostuneempia kuin miehet, sillä vain 10 prosenttia miehistä haluaisi tai voisi harkita seksiä miehen kanssa.

”Naisten seksuaalinen mielenkiinto tai seksuaalinen kiinnostus samaa sukupuolta kohtaan on yleistynyt huomattavasti, kun etenkin nuorten keskuudessa vallitseva asenneilmapiiri on vapautunut”, Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen kertoo tiedotteessa.

”Naiset ovat tässä asiassa miehiä seksuaalisesti vapaamielisempiä, ja seksuaalinen kiinnostus naisia kohtaan näyttää kuuluvan osaksi seksuaalisesti aktiivisten naisten kokeilunhalukkuutta. Kynnystä osoittaa kiinnostusta samaa sukupuolta kohtaan on osaltaan ollut madaltamassa myös internetin luomat mahdollisuudet keskustelulle sekä samanhenkisten ihmisten kohtaamisille”, Lavikainen jatkaa.

Tutkimukseen vastanneista naisista joka kymmenes on harrastanut seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa. Kaalimadon tiedotteen mukaan miehistä vastaava osuus on neljä prosenttia.

Nuoret osoittavat eniten uteliaisuutta

Eri ikäryhmistä eniten kokemusta seksistä saman sukupuolen kanssa on 35–44-vuotiailla; heistä yhdeksän prosenttia kertoo harrastaneensa seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa. Eniten kiinnostusta siihen on kuitenkin 18-34-vuotiailla suomalaisilla.

Kaalimadon mukaan pääasiassa eri sukupuolta olevan kumppanin kanssa seksiä harrastavien 18-24-vuotiaiden suomalaisten keskuudessa vajaa neljännes (24%) kertoo ehkä haluavansa kokeilla seksin harrastamista samaa sukupuolta olevan kumppanin kanssa. Toiseksi eniten uteliaisuutta osoittivat 25-34-vuotiaat (16%).

”Nuorten ja vähän vanhempienkin naisten seksuaalinen kiinnostus muita naisia kohtaan kertoo halusta toteuttaa seksuaalisuuttaan aiempaa monipuolisemmin sekä toiveesta saada uusia kokemuksia seksielämältään”, Lavikainen sanoo.

Seksiin liittyy kokeileva ja leikittelevä puoli

Kaalimadon tutkimuksen mukaan 72 prosenttia suomalaisista harrastaa seksiä pääasiassa eri sukupuolta olevien kanssa. Samaa sukupuolta olevien kanssa seksiä pääasiallisesti harrastavia on 13 prosenttia ja kolme prosenttia harrastaa seksäi yleensä niin miesten että naisten kanssa.

”Seksi ja seksuaalisuus ovat jokaisen henkilökohtaisia asioita, ja jokaisella ihmisellä on oikeus määritellä oma sukupuoli-identiteettinsä sekä seksuaalinen suuntautumisensa itse tai olla määrittelemättä niitä lainkaan. Seksi ei missään nimessä ole pelkkä kokeiluasia, mutta siihen liittyy kuitenkin myös kokeileva ja leikittelevä puoli”, Lavikainen korostaa.

Tutkimuksen vastaajista 50,3 prosenttia oli miehiä, 49,5 prosenttia naisia ja 0,1 prosenttia muun sukupuolisia. 0,1 prosenttia vastaajista ei halunnut kertoa sukupuoltaan.

Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat yli 18-vuotiasta suomalaista. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin kansalaispaneelissa toukokuussa 2019 ja lähtöotos on kansallisesti edustava.

Kommentit

Kommenttia