Vähintään neljä tuntia viikonloppuisin televisio-ohjelmia katsovien lasten osuus kasvoi 19 prosentista 30 prosenttiin kolmen vuoden aikana.

Lapsuuden runsas ruutuaika erityisesti viikonloppuisin on yhteydessä korkeampaan painoindeksiin (BMI) nuorilla, ilmenee Folkhälsanin tuoreesta tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan ruutuaika lisääntyy siirryttäessä lapsuudesta nuoruuteen.

Lapset raportoivat, kuinka monta tuntia vapaa-ajastaan he käyttivät katsellen televisiota, videoita ja elokuvia sekä käyttäen tietokonetta niin arkipäivinä kuin viikonloppuisinkin. Lasten paino ja pituus mitattiin tutkimuksen alussa ja lopussa.

Tutkimuksessa seurattiin yli 5 000 lapsen ruutuaikaa ja painon kehitystä kolmen vuoden ajan. Lasten keskimääräinen ikä oli tutkimuksen alussa 11 vuotta ja seurantajakson lopussa 14 vuotta.

Tutkimuksessa selvisi, että painoindeksin nousu oli suurempi niillä 14-vuotiailla, jotka lapsena viettivät paljon aikaa ruudun ääressä, kuin niillä, jotka ilmoittivat ruutuajan määrän pienemmäksi. Tutkimus julkaistiin Journal of Adolescent Health -tiedejulkaisussa.

Viikonloppujen runsaalla ruutuajalla voimakas yhteys korkeaan painoindeksiin

Energiankulutus laskee, kun keho on liikkumaton. Koska useimmat ihmiset katselevat näyttöjä joko paikoillaan istuen tai maaten, vaikuttaa ruutuaika kehon energiatasapainoon.

Tutkimusryhmälle ei tullutkaan yllätyksenä yhteys runsaan ruutuajan ja korkean painon välillä. Yllättävää sen sijaan oli varsin voimakas yhteys viikonloppujen runsaan – vähintään 4 tuntia päivässä – ruutuajan ja tulevan korkean painoindeksin välillä.

”Viikonloppuisin lapsilla on enemmän aikaa olla ruudun ääressä, ja toisaalta myös enemmän aikaa liikkua. Aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet viikkoon kokonaisuutena. Tästä syystä tulos oli erityisen kiinnostava”, Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tutkija Elina Engberg toteaa.

Koska niin arkipäivien kuin viikonlopunkin runsas ruutuaika johti korkeampaan painoindeksiin kolmen vuoden jälkeen, tutkijat ovat päätelleet, että lisääntynyt ruutuaika lisää korkean painoindeksin riskiä.

Passiivisen ruutuajan tilalle enemmän liikkumista sisältävää tekemistä

Painonnousun lisäksi myös ruutuajalla on taipumusta lisääntyä siirryttäessä lapsuudesta nuoruuteen. Tutkimuksen mukaan vähintään kolme tuntia televisio-ohjelmia arkipäivisin katsovien lasten osuus kasvoi 16 prosentista 23 prosenttiin kolmen vuoden tutkimusjakson aikana ja vähintään neljä tuntia viikonloppuisin katsovien lasten osuus taas kasvoi 19 prosentista 30 prosenttiin.

Yksi tapa ehkäistä nuorten ylipainoisuutta on korvata passiivista ruutuaikaa enemmän liikkumista sisältävällä tekemisellä. Tutkimusryhmä suosittelee lasten omia liikuntaharrastuksia ja leikkiä sekä ulkoilua perheen parissa ja lisäksi terveellistä ruokavaliota.

”Olisi hyvä, jos edes osan ruutuaikaa voisi vaihtaa aktiivisempiin ajanviettotapoihin kuten yhdessä ulkoiluun, tai oikeastaan mihin tahansa, mikä katkaisee passiivisen ruudun katselun ja saa lapsen liikkeelle”, Engberg sanoo.

Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä.

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen Fin-HIT-tutkijat toteuttivat tutkimusta yhteistyössä muiden muassa Helsingin yliopiston kanssa. Fin-HIT on valtakunnallinen tieteellinen tutkimus, joka keskittyy lasten ja nuorten terveyteen ja elintapoihin, ja sen tavoitteena on tunnistaa perimän ja elintapojen vaikutus tämän päivän ja tulevaisuuden lasten terveyteen.