Vähävaraisilla erilaiset vammat ja vaivat alkoivat aiemmin kuin rikkailla.

Rikkaat ihmiset voivat odottaa elävänsä keskimäärin 8-9 vuotta pidempään terveenä ja hyvässä kunnossa verrattuna ihmisiin, jotka ovat vähävaraisempia. Tämä ilmenee Journal of Gerontologyssa julkaistusta tutkimuksesta.

Yahoo! Lifestylen mukaan tutkimuksessa selvitettiin, miten pitkään aikuiset voivat odottaa elävänsä toimintakykyistä elämää (disability-free). Tutkimuksessa perehdyttiin siihen, miten pitkään ihmiset elivät Englannissa ja Yhdysvalloissa ilman toimintakykyä rajoittavia asioita, kuten kyvyttömyyttä päästä tai nousta ylös sängystä tai kyvyttömyyttä tehdä itselleen ruokaa.

Tutkimuksessa ilmeni, että suurin sosioekonominen hyöty toimintakykyisen elämän kesto-odotteen kannalta oli varallisuus. Yahoo! Lifestylen mukaan tämä määriteltiin jakamalla tutkimukseen osallistuneet kolmeen tasaveroiseen ryhmään varallisuuden perusteella ja vertailua tehtiin rikkaimpien ja vähävaraisimpien ryhmien välillä.

Rikkaimpien ryhmien miesten odotettiin keskimäärin elävän 31 vuotta terveenä 50 ikävuoden jälkeen ja naisten 33 vuotta. Vähävaraisimpien ryhmien miesten kohdalla odote oli sen sijaan 22-23 tervettä vuotta 50 ikävuoden jälkeen ja naisilla 24-25 vuotta.

”Vaikka elinajanodote on kätevä terveyden mittari, on elämänlaatu ikääntyessä yhtä merkittävä. Mittaamalla tervettä elinajanodotetta voimme saada arvion elinvuosien määrästä, mitkä vietetään suotuisassa terveydentilassa tai ilman toimintakykyä haittaavaa vaivaa”, tutkimusta johtanut tohtori Paola Zaninotto kommentoi.

Tutkimusta varten arvioitiin dataa 10 754 sekä 14 803 yli 50-vuotiaalta aikuiselta Englannista ja Yhdysvalloista. Tiedot alun perin kerättiin osana English Longitudinal Study of Ageing -tutkimusta sekä US Health and Retiremetn Study -tutkimusta.

Voit tutustua tutkimukseen tarkemmin täällä.

Lähde: Yahoo! Style