Torstaina 9. syyskuuta vietetään kansainvälistä FASD-päivää.

FASD-päivä muistuttaa raittiudesta raskausaikana. FASD (fetal alcohol spectrum disorders) tarkoittaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa 15,7 prosenttia raskaana olevista naisista käyttää alkoholia ja jopa 14 prosenttia jatkaa alkoholinkäyttöä, vaikka raskaus on todettu, kertoo Kehitysvammaliitto. Suomessa syntyy vuosittain 600-3 000 lasta, joilla on jonkinasteinen alkoholivaurio äidin päihteiden käytön takia.

Kehitysvammaliiton mukaan FASDiin liittyy moniulotteisia keskushermoston toiminnan vaikeuksia, jotka heikentävät arjessa selviytymistä. Syntyvien FASD-lasten diagnosointi on vaikeaa, ja tuen tarpeita ei tunnisteta riittävän hyvin.

Vammaa ei yleensä tunnisteta heti syntymän jälkeen, vaan ongelmat leikki- tai kouluiässä tai vasta varhaisaikuisuudessa tulevat yllätyksenä. Ongelmien syy, eli äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö ja sen aiheuttamat neurologiset vauriot, jää usein pimentoon.

Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä kehitysvammaisuuden aiheuttajista länsimaissa. Kehitysvammaliiton mukaan FASD on 2,5 kertaa yleisempi kuin autismi, 19 kertaa yleisempi kuin CP-vamma ja 28 kertaa yleisempi kuin Downin syndrooma.

Alkoholi uhkaa sikiön kehitystä

Alkoholi on haitallista kaikissa raskauden vaiheissa ja se häiritsee sikiön keskushermoston kehitystä; erityisesti sikiön aivojen kasvu on herkkä alkoholin vaikutuksille. Alkoholin sikiölle aiheuttamat vauriot ovat suurelta osin pysyviä, joten äidin alkoholinkäyttö vaikuttaa ratkaisevasti myös lapsen myöhempään kehitykseen.

”Kun äiti juo, sikiökin juo. Alkoholi on sikiön kehitystä uhkaava tekijä, johon odottava äiti voi itse vaikuttaa. Täysraittius raskausaikana riittää. Alkoholin käytön turvarajaa kun ei voida määritellä”, Alkon vastuullisuuspäällikkö Marja Aho kertoo.

Kerroimme aiemmin, että osa ihmisistä ajattelee, että raskauden aikana voi juoda silloin tällöin alkoholia. Alko, R-kioski ja S-ryhmä kampanjoivat yhdessä Suomessa FASD-päivänä tavoitteenaan lisätä raskautta suunnittelevien ja odottavien äitien tietoisuutta siitä, että alkoholi ja raskaus eivät sovi yhteen.

”Haluamme lisätä yleistä tietoisuutta raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä asiallisesti ja syyllistämättä. Monet eivät tiedä, kuinka suuri riski alkoholi on syntymättömälle lapselle”, Aho sanoo.

Löydät lisätietoa FASD:sta muun muassa Kehitysvammaliiton sivuilta täältä.