Monet asiat vaikuttavat siihen, millainen mielikuva jostakusta henkilöstä syntyy ja haluaako hänen kanssaan olla tekemisissä vai ei.

Jos sinulla on ollut vaikeus solmia uusia ystävyyssuhteita tai löytää uutta romanttista kumppania, voi yksi vaikuttava tekijä olla harrastuksesi tai työsi. Tutkimuksen mukaan jos ne ovat tietynlaisia, voivat ne antaa sinusta tylsän vaikutelman, kertoo Best Life.

Tylsyyteen perehtynyt Essexin yliopiston tutkimus on paljastanut millaiset työt, ominaisuudet ja harrastukset yleisesti mielletään kaikista tylsimmiksi. Tutkimuksessa ilmeni, että yleisimmin kaikista tylsimmät harrastukset ovat kirkossa käyminen, television katsominen ja lintuharrastus.

Tylsimpiä töitä sen sijaan ovat data-analyysi, kirjanpito, siivoaminen ja pankkityö. Lisäksi tutkimuksen mukaan pienissä kaupungeissa tai pienillä paikkakunnilla asuvat ovat ihmisten mielestä tylsempiä kuin isoissa, urbaaneissa ympäristöissä asuvat.

Best Lifen mukaan siis tulokset voisi ymmärtää niin, että kaikista tylsimpiä muiden silmissä ovat datatyötä tekevät uskonnolliset ihmiset, jotka asuvat pienillä paikkakunnilla ja katsovat mielellään televisiota. Tutkimukseen liittyi 500 ihmistä ja viisi kokeilua.

”Tylsät” eivät saa tilaisuutta muuttaa mielikuvia

Essexin yliopistossa psykologian luennoitsijana toimiva tohtori Wijnand Van Tilburg halusi tutkimuksella perehtyä tylsyyden stigmaan ja siihen, miten se voi vaikuttaa merkittävillä tavoilla ihmisiin. Tutkimus osoitti, että stereotyyppisesti tylsistä ihmisistä ei pidetä ja heitä vältellään heistä tehtyjen oletusten takia.

”Tämä tutkimus osoittaa, miten vakuuttavia käsitykset tylsyydestä ovat ja millainen vaikutus sillä voi olla ihmisiin”, Van Tilburg totesi.

”Käsitykset voivat muuttua, mutta ihmiset eivät välttämättä anna aikaansa jutellakseen ihmisille, joiden työt tai harrastukset ovat ’tylsiä’, ja sen sijaan välttelevät heitä. He eivät saa mahdollisuutta osoittaa mielikuvien olevan vääriä ja eivät pääse rikkomaan näitä negatiivisia stereotypioita”, hän lisäsi.

Van Tilburgin mukaan jos muut valitsevat vältellä tällaisia ihmisiä, voi se johtaa sosiaaliseen hyljeksintään ja lisätä yksinäisyyttä. Tämä taas vaikuttaa todella negatiivisesti heidän elämäänsä.

Tylsäksi mielletyillä muitakin haasteita

Best Lifen mukaan tutkimus osoitti myös, että tylsäksi mielletyt ihmiset kohtaavat muitakin haasteita. Ihmisillä on taipumus ajatella, että stereotyyppisesti tylsät ihmiset ovat vähemmän päteviä ja he ovat kylmiä.

Tämän johdosta tylsäksi mielletyillä ihmisillä voi olla isompi riski itsensä satuttamiseen, addiktioihin sekä mielenterveysongelmiin syrjäytymisensä vuoksi.

”Minusta oli mielenkiintoista nähdä, että tutkimus osoitti, ettei tylsäksi miellettyjä ihmisiä koettu yhtä päteväksi”, Van Tilburg kommentoi.

”Totuus on se, että pankkiirit ja kirjanpitäjät ovat todella päteviä ja heillä on valtaa yhteiskunnassa – kenties meidän ei pitäisi koettaa pahoittaa heidän mieliään ja sterotypioida heitä tylsiksi”, tohtori päätti.

Tutkimus julkaistiin Personality and Social Psychology Bulletin -lehdessä ja voit tutustua siihen lisää täällä.

Lähde: Best Life