Tutkimuksessa aloja vertailtiin erilaisten mittareiden avulla.

Opettamisen ja koulutuksen parissa työskenteleminen on kaikista stressaavinta työtä. Tämä selviää WorkWear Giantin teettämästä tutkimuksesta, kertoo Cosmopolitan UK

WorkWear Giant analysoi, kuinka monta ihmistä todennäköisesti raportoi työhön liittyvästä stressistä 100 000 ihmistä kohti kullakin alalla. Tämän lisäksi he huomioivat palkan ja palkattoman ylityön kullakin alalla.

Näitä verrattiin alan keskiarvoon pisteyttäen ne asteikolla 1-5. Cosmopolitan UK:n mukaan näiden mittareiden avulla määriteltiin stressilukema jokaiselle työlle:

 • mitä alhaisempi palkka, sitä korkeampi lukema asteikolla 1-5
 • mitä enemmän ylitöitä, sitä korkeampi lukema asteikolla 1-5
 • mitä enemmän tapauksia työhön liittyvän stressin takia, sitä korkeampi lukema asteikolla 1-5.

Näiden kolmen mittarin tulokset laskettiin yhteen, jolloin saatiin kokonaisarvo 15:sta, ja näin selvitettyä, mitkä ovat stressaavimmat työt. Alta voit lukea, mitkä työt aiheuttavat tutkimuksen mukaan eniten sekä vähiten stressiä.

Stressaavimmat työt:

 1. Opetus- ja koulutusalan ammattilaiset – kokonaistulos 6/15
 2. Hyvinvointialan ammattilaiset – kokonaistulos 7/15
 3. Tuetun asumisen ammattilaset – kokonaistulos 7/15
 4. Oikeusalan ammattilaiset – kokonaistulos 8/15
 5. Asiakaspalvelu – kokonaistulos 10/15

Vähiten stressaavat työt:

 1. Duunarit/fyysistä työtä tekevät – kokonaistulos 13/15
 2. Prosessityöntekijät, tehdastyöntekijät ja koneenkäyttäjät – kokonaisutlos 13/15
 3. Siivoajat ja haalarityöläiset – kokonaistulos 12/15
 4. Hallinto- ja sihteerityöt – kokonaistulos 11/15
 5. Johtajat, esimiehet ja vanhemmat virkamiehet – kokonaistulos 10/15

Voit tutustua tutkimukseen lisää täällä.

Lähde: Cosmopolitan UK