Naisten asemassa työelämässä on vielä parannettavaa.

Naisten asema työelämässä oli vuonna 2019 paras Islannissa, Ruotsissa ja Uudessa-Seelannissa, ilmenee PwC:n tuoreimmasta Women in Work -indeksistä. Islanti on indeksin kärjessä jo toista kertaa peräkäin ja samoin Ruotsi piti kakkossijansa, kun taas Uusi-Seelanti nousi neljänneltä paikalta kolmanneksi.

Indeksin mukaan Suomi sijoittuu kahdeksanneksi, mikä on yhden sijan parannus vuoden 2018 9. sijalta.

”Suomen sijoitus on vuodesta 2000 asti pyörinyt sijoilla 7–10, joten kehitystä ei juuri ole tapahtunut”, PwC Suomen partneri Sirpa Juutinen toteaa.

PwC:n Women in Work Index 2021 analysoi naisten taloudellista asemaa 33:ssa OECD-maassa. Indeksin viisi osa-aluetta ovat sukupuolten välinen palkkaero, naisten osallistuminen työelämään, työvoimaan kuuluvien naisten ja miesten ero, naisten työttömyys ja naisten osuus kokopäivätyötä tekevistä.

OECD tarkoittaa Organisation for Economic Co-operation and Developmentia ja suomeksi OECD on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö.

Korona-aika vaikuttanut etenkin naisten työllisyyteen

PwC:n mukaan naisten asema työelämässä on vuosien saatossa parantunut hiljalleen, mutta koronapandemian arvioidaan palauttavan aseman vuoden 2017 tasolle kuluvan vuoden 2021 loppuun mennessä. Useimmissa vuoden 2020 työllisyysasteen putoamisesta raportoinneissa OECD-maissa naisten työllisyys on laskenut miehiä enemmän.

Suomessa vuonna 2019 naisten työllisyysaste oli 77 prosenttia ja se putosi vuonna 2020 56 prosenttiin, kun taas miesten työllisyysaste putosi 80 prosentista 63 prosenttiin. Vuosien 2019 ja 2020 välillä naisten vuotuinen OECD:n työttömyysaste nousi 1,7 prosenttiyksikköä 7,4 prosenttiin.

”COVID-19:n vaikutukset työvoimaan ovat huolestuttavia ympäri maailmaa. Pandemia on lisännyt erityisesti naisten hoitotaakkaa ja kotityön osuutta ja vaikeuttanut työelämään hakeutumista tai osana sitä pysymistä”, Juutinen toteaa.

”Lisäksi monet naiset työskentelevät palvelualoilla, jotka ovat kärsineet pandemian vaikutuksista rajusti. Mitä kauemmin poikkeustilanne jatkuu, sitä enemmän kärsii sukupuolten välinen tasa-arvo”, hän jatkaa.

Naiset hoitavat lapsia lähes kokopäivätyön verran

PwC:n mukaan kotityöt ja esimerkiksi lastenhoito eivät jakaudu kaikissa perheissä edelleenkään tasaisesti. UN Womenin selvitys kertoo, että ennen pandemiaa naiset hoitivat perheen lapsia viikossa kuusi tuntia miehiä enemmän, mutta pandemian aikana tuntimäärä on noussut 7,7:ään – viikossa lastenhoito verottaa naisilta 31,5 tuntia, eli lähes kokopäivätyön verran, mutta ilmaiseksi.

Jotkut naisista ovat saattaneet jättäytyä pois työelämästä pandemian takia ja suunnitella palaavansa töihin sen jälkeen. Tutkimusten mukaan uratauoilla on kuitenkin pitkäaikaisia vaikutuksia naisten näkymiin työmarkkinoilla, ja naiset palaavat työelämään usein aikaisempaa huonopalkkaisempiin ja vähemmän vaativiin tehtäviin.

Jos naisten työllisyys saataisiin OECD:ssa nostettua huippusuorittaja Ruotsin tasolle, vuotuinen vaikutus bruttokansantuotteeseen olisi 6 000 miljardia Yhdysvaltain dollaria. USA:ssa, jossa naisten työttömyysaste on yksi korkeimmista, BKT:n nousuksi arvioidaan jopa 1 700 miljardia dollaria vuodessa.

Voit tutustua PwC:n Women in Work Index 2021 -raporttiin tarkemmin englanniksi täällä.