Liikunnasta syntyvät endorfiinit ovat tuttuja useimmille meistä, mutta tarvitaanko niiden saavuttamiseen todella kunnon hikiliikuntaa?

Yhden tutkimuksen mukaan ei tarvita. Pelkästään ylös nouseminen ja ympäriinsä kulkeminen vaikuttaisivat vähentävän masennuksen tunteita, sanovat Connecticutin yliopiston tutkijat.

Tutkimuksesta uutisoi Time.

Vähemmän liikkuvat voivat huonommin

Kevyt fyysinen aktiivisuus oli tutkimuksen mukaan yhteydessä suurimpaan emotionaaliseen hyötyyn verrattuna kohtuulliseen tai hyvin intensiiviseen liikuntaan.

Tutkimukseen osallistui 419 keski-ikäistä aikuista, jotka vastasivat terveys- ja aktiivisuuskyselyyn ja käyttivät sitten aktiivisuusrannekkeita neljän päivän ajan. Tulosten mukaan vähemmän liikkuvat ihmiset eivät voineet henkisesti yhtä hyvin kuin ne, jotka liikkuivat enemmän.

Verkkainen kävelykin riittää

Kun tutkijat tarkastelivat osallistujien aktiivisuutta neljän päivän ajalta, he havaitsivat, että kevyesti liikkuvat, kuten verkkaisesti kävelevät, voivat henkisesti parhaiten osallistujista. Myös kohtuullisen intensiivisesti liikkuvilla henkinen hyvinvointi oli keskivertoa parempaa.

Jotkut osallistujista hyötyivät liikunnasta enemmän kuin toiset. Kun tutkijat ottivat huomioon osallistujien itse ilmoittamat aktiivisuustasot, he huomasivat, että kevyestä ja kohtuullisesta liikunnasta oli eniten henkistä hyötyä niille, jotka kertoivat liikkuvansa elämässään hyvin vähän.

Tutkimukseen osallistuneet olivat kuitenkin kaikki yleisesti hyvässä kunnossa sekä fyysisesti että henkisesti, joten tulokset eivät välttämättä pidä paikkaansa kaikkien kohdalla. Tutkijat kuitenkin huomauttavat tulosten osoittavan, että minkä tahansa tyyppinen liikunta on parempi kuin ei liikuntaa lainkaan.

Lähde: Time