Valtaosa suomalaisista suhtautuu seksiin ja seksivälineisiin avoimesti tai neutraalisti.

Suomalaiset voidaan jakaa arjen seksitottumuksien ja -mieltymysten suhteen selvästi neljään osaan, ilmenee Hotlips-seksivälinekaupan teettämästä kyselytutkimuksesta. Lähes kaksi viidestä suhtautuu seksiin neutraalisti (38 %), neljännes suhtautuu avoimesti ja ujostelemattomasti (26 %), viidennes on ratkaisukeskeisiä pohtijoita (22 %) ja 15 prosenttia on ei-aktiivisia tai kainostelevia.

Hotlipsin mukaan neutraalit suhtautuvat jokseenkin neutraalisti nykyiseen seksielämäänsä, kun taas yleisesti he suhtautuvat seksiin ja siihen liittyviin aiheisiin hyvin neutraalisti. Seksistä tai seksivälineiden käytöstä he eivät tee suurta numeroa eivätkä koe tarvetta puhua näistä asioista kovin julkisesti.

Avoimet ja ujostelemattomat suhtautuvat seksistä ja seksuaalisuudesta keskusteluun luonnollisesti; heille seksistä puhuminen on helppoa ja he eivät koe kiusaantuneisuutta esimerkiksi keskusteltaessa seksivälineistä tai seksielämästä. Seksi on heille tärkeä ja merkityksellinen osa elämää.

Hotlipsin mukaan ratkaisukeskeiset pohtijat hakevat ratkaisuja tyytymättömyyteensä, mutta eivät kuitenkaan ole tai osaa olla täysin avoimia seksistä tai seksivälineistä keskustelun suhteen. Ei-aktiiviset tai kainot sen sijaan ovat pääosin tyytyväisiä seksielämäänsä eivätkä kaipaa uusia virikkeitä.

Ei-aktiiviset tai kainot voivat kokea seksiin liittyvän keskustelun kiusallisena tai merkityksettömänä. Seksivälineiden käyttöä ei välttämättä koeta luontevaksi osaksi seksiä tai masturbointia.

Naiset tyytyväisempiä seksielämäänsä

Tutkimuksen mukaan naiset ovat tyytyväisempiä seksielämäänsä. Naisten tyytyväisyyttä tukee myös aiemmin julkaistu tutkimustulos, josta voit lukea lisää täällä.

Hotlipsin kyselyssä naisista yli puolet (55 %) kertoi olevansa joko melko tai erittäin tyytyväinen seksielämäänsä, kun miehistä samoin vastasi 44 prosenttia. Melko tai erittäin tyytymättömiä naisista oli 17 prosenttia ja miehistä peräti neljännes (26 %).

Hotlipsin kyselytutkimus paljasti myös, että moni arkailee puhua seksiasioista kumppaninsa kanssa. Vastaajista 17 prosenttia koki seksistä puhumisen kumppanin kanssa kiusallisena.

Yllättävin tulos oli 25-44-vuotiaiden kohdalla: heistä keskimäärin viidesosa kokee kumppanin kanssa seksistä keskustelun vaivaannuttavana. Hotlipsin mukaan luvut olivat heidän ikäluokassa huomattavasti korkeammat kuin 18-24-vuotiaiden (11 %), 45-54-vuotiaiden (14 %) ja 55-65-vuotiaiden (15 %) ikäluokkiin verrattuna.

”Kannustamme suhtautumaan seksiin ja seksuaalisuuteen avoimesti, ilman
ylimääräisiä tabuja. Seksi on luontainen osa normaalia elämää ja lisää ihmisten hyvinvointia”, Hotlipsin toimitusjohtaja Samuli Katainen kertoo tiedotteessa.

Nuoret ostavat seksivälineitä myös ystävilleen

Hotlipsin tutkimuksessa selvitettiin myös suhtautumista seksivälineisiin. Tulosten mukaan ne eivät ole vain avoimien ja ujostelemattomien juttu, vaan välineitä hankkivat myös ne, ketkä eivät tee suurta numeroa seksistä ja seksuaalisuudesta.

Noin puolet vastaajista kokee seksivälineet luontaisena osana seksielämää ja ovat uteliaita kokeilemaan uusia asioita seksiin liittyen. Yli puolet vastaajista (58 %) myös suhtautuu kumppanin seksivälineiden käyttöön positiivisesti.

Vaikka osalle seksistä ja seksivälineistä keskustelu saattaa tuntua kiusalliselta, seksivälineitä hankitaan siitäkin huolimatta piristääkseen omaa seksielämää tai itsetyydytystä. Hotlipsin mukaan nuorimpien vastaajien (18-24-vuotiaat) keskuudessa korostui se, että seksivälineitä saatetaan ostaa myös ystäville; jopa 17 prosenttia ikäluokkaan kuuluvista vastaajista kertoi ostaneensa nimenomaan ystävälleen seksilelun.

” Haluamme tuoda keskustelun seksistä ja seksileluista lähemmäs arkeamme, sillä sitä seksi on – osa normaalia elämää ja hyvinvointia”, Katainen kommentoi.

Kerroimme aiemmin tutkimuksesta, joka selvitti missä päin Suomea harrastetaan eniten seksiä, ja voit lukea siitä lisää täällä. Suomalaisten orgasmikokemuksiin perehtyneestä tutkimuksesta sen sijaan voit lukea lisää täältä.

Hotlips teetti kyselytutkimuksen Bilendi Oy:llä ja siihen vastasi yhteensä tuhat 18-65-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 % suuntaansa ja tutkimusotos kiintiöitiin iän, sukupuolen, asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.