Tuore tutkimus suomalaisten seksuaalisuudesta ja seksielämästä osoittaa, ettei korona ole saanut suomalaisia jättämään aivan kaikkia kontakteja väliin.

Suurin osa suomalaisista ei ole harrastanut seksiä uuden kumppanin kanssa korona-aikana, mutta viidennes (20 %) on kuitenkin löytänyt tiensä vällyjen väliin uuden partnerin kanssa, paljastaa Kaalimato.comin teettämä tutkimus.

”Pandemian alkuvaihe keväällä 2020 rajoitti todennäköisesti jonkin aikaa seksin harrastamista uusien partnereiden kanssa. Tilanteen pitkittyessä yli vuoden mittaiseksi on varmasti koettu tarvetta tyydyttää seksiin ja läheisyyteen liittyviä tarpeita poikkeustilasta huolimatta”, Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen sanoo.

Tutkimuksen mukaan neljännes (25 %) miehistä ja 16 prosenttia naisista on harrastanut seksiä uuden kumppanin kanssa pandemian aikana. Kaalimato kertoo, että aktiivisimmat uusien partnerien kanssa seksiä harrastaneet löytyvät iältään 18–24- ja 25–34-vuotiaista, joista miltei kolmasosa vastasi kysymykseen myöntävästi.

Vähiten seksiä uuden kumppanin kanssa ovat harrastaneet 65–70-vuotiaat (11 %) sekä 45–54-vuotiaat (13 %). Näiden ikäluokkien väliin jäävistä 55–64-vuotiaista uuden seksipartnerin oli löytänyt melkein viidennes (19 %) vastaajista.

Varatuillakin uusia seksikumppaneita

Parisuhdetilanne korostuu vastauksissa selvästi. Uusia seksikumppaneita on ollut etenkin sinkuilla (32 %) ja erikseen asuvilla pareilla (39 %), mutta myös kyselyyn vastanneet avo- ja avioliitossa elävät paljastivat, että heillä on ollut uusia partnereita viimeisen vuoden aikana

Avoliitossa elävistä 15 prosenttia kertoi kyselyssä harrastaneensa seksiä uuden kumppanin kanssa ja avioliitossa olevilla vastaava luku oli kuusi prosenttia. Varattujen uudet seksikumppanit voivat siis joko kieliä uskottomuudesta tai avoimista suhteista.

Suurin osa vastaajista (76 %) ei koe koronaviruksen hankaloittaneen seksin harrastamista uuden kumppanin kanssa millään tavalla. Uuden partnerin kanssa seksiä harrastaneista vain 15 prosenttia piti ennen lemmenleikkejään omaehtoisen karanteenin.

Ahkerimmin kontakteja välttelivät 65–70-vuotiaat (25 %), 35–44-vuotiaat (21 %) sekä erillään asuvat pariskunnat (20 %). Miehet olivat reippaasti naisia kuuliaisempia omaehtoisen karanteenin pitämisessä: heistä karanteenia piti 18 prosenttia, kun taas naisista vain yhdeksän prosenttia.

”Uuden kumppanin tapailuun liittyy usein kutkuttavaa jännitystä, ja samalla varovaisuus, kuten omaehtoisen karanteenin pitäminen ennalta, saattaa unohtua. Myös spontaanius voi kuulua vahvasti asiaan ja mahdollisuuksia seksin harrastamiseen uuden kumppanin kanssa tulla hyvinkin yllättäen”, Lavikainen toteaa.

Kerroimme aiemmin, miten koronavuosi on vaikuttanut suomalaisten seksielämään. Voit lukea aiheesta lisää täällä.

Kaalimato.comin tilaamaan ja Pohjoisranta BCW:n analysoimaan kyselytutkimukseen vastasi tuhat iältään 18-70-vuotiasta suomalaista. Tutkimusaineisto koottiin verkkotutkimusyhtiö Bilendin M3 Paneelissa huhtikuussa 2021 ja lähtöotos on kansallisesti edustava.