Yhä useammalla suomalaisella saunajuoma, illanistujaisten kurkun kostuke tai nautiskeluun ostettu juoma on alkoholiton.

Lähes kolmannes suomalaisista (27 %) kertoo vähentäneensä alkoholin kulutustaan viimeisen kahden vuoden aikana, selviää Hartwallin teettämästä kuluttajatutkimuksesta. Muutos näkyy erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa, sillä 25-34-vuotiaista jopa 39 prosenttia on vähentänyt alkoholin juomistaan.

”Korona-aika on omalta osaltaan vaikuttanut alkoholin kulutuksen laskuun, mutta kyse on ennen kaikkea pidemmän aikavälin kehityksestä, jota on jatkunut jo useamman vuoden ajan”, Hartwallin Insight Specialist Elisa Tiilimäki taustoittaa tiedotteessa.

Sen lisäksi, että moni suomalainen juo paitsi harvemmin, on moni myös siirtänyt kulutustaan alkoholittomiin juomiin. Hartwallin mukaan erityisesti alkoholittomat oluet maistuvat suomalaisille: tutkimuksen mukaan jo useampi kuin joka kymmenes juo alkoholitonta olutta vähintään kuukausittain.

”Alkoholittomien oluiden suosion taustalla on paitsi yleinen hyvinvointia ja terveellisiä valintoja painottava trendi myös se, että oluen valmistusmenetelmät ovat kehittyneet”, Hartwallin tuotepäällikkö Ville Alanko kertoo.

”Tämän myötä moni alkoholiton olut seisoo nykyään makunsa puolesta omilla jaloillaan, eikä ole vain valinta silloin, kun alkoholillista versiota ei voi tai halua juoda”, hän lisää.

Kerroimme helmikuussa 2020, kuinka alkoholittoman oluen suosio kasvaa Suomessa. Voit lukea aiheesta lisää täällä.

Hartwallin tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin joulukuussa 2020 Bilendi Oy:n kuluttajapaneelissa ja siihen vastasi yhteensä tuhat suomalaista. Otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.