Suomalaisten alkoholinkäyttö on vähentynyt korona-aikana.

Suomalaisista joka neljäs(26 %) arvioi oman alkoholinkäyttönsä vähentyneen koronapandemian aikana, kun taas neljä prosenttia arvioi sen lisääntyneen. Tämä selviää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n teettämästä kyselytutkimuksesta, jonka toteutti Kantar TNS.

Tutkimuksen mukaan alkoholinkäyttö oli vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, mutta eniten se oli vähentynyt opiskelijoilla sekä 18-34-vuotiailla, joista lähes puolet arvioi alkoholinkäytön vähentyneen. Yleisintä alkoholin käytön lisääntyminen oli niillä, jotka ilmoittivat käyttävänsä alkoholia vähintään pari kertaa viikossa.

Ne vastaajat, joiden alkoholin käyttö oli lisääntynyt, arvioivat muita useammin yksinäisyyden tunteen sekä stressin ja ahdistuksen tunteen lisääntyneen koronaepidemian aikana.

”EHYTin Päihdeneuvontaan soittavien määrä on lähes tuplaantunut edeltävänä vuonna. Avun tarve on ilmeistä ja yhteyttä ottavat usein myös huolissaan olevat läheiset”, EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen kertoo.

”Alkoholin haitat eivät kosketa vain suurkuluttajia, vaan haittoja omalle terveydelle ja myös lähipiirille aiheutuu jo vähäisemmällä käytöllä. Apua ja tukea kannattaa hakea matalalla kynnyksellä”, hän lisää.

Miehet useammin huolissaan ystävistä, naiset eri taloudessa asuvassa läheisestä

Vaikka alkoholia on käytetty vähemmän, ovat suomalaiset silti huolissaan läheistensä alkoholinkäytöstä. EHYTin tutkimuksen mukaan joka neljäs (26 %) suomalainen on ollut viime vuoden aikana huolissaan jonkun läheisen tai lähipiiriin kuuluvan henkilön alkoholinkäytöstä.

Useimmin huolissaan ollaan ystävän tai työ- tai opiskelukaverin (37 %), eri taloudessa asuvan läheisen (25 %) tai omien vanhempien tai isovanhempien (18 %) juomisesta. Vähiten huolissaan on oltu lähipiiriin kuuluvan lapsiperheen (5 %), naapurin (8 %) tai samassa taloudessa asuvan puolison, kumppanin tai oman lapsen (8 %) alkoholin käytöstä.

Miehet (47 %) ovat naisia (20 %) useammin huolissaan ystävän, työ- tai opiskelukaverin alkoholinkäytöstä. Naiset (32 %) taas ovat miehiä (15 %) useammin huolissaan eri taloudessa asuvan läheisen (entisen puolison/kumppanin tai lapsen) alkoholinkäytöstä.

”Meillä Päihdeneuvonnassa huoli kuuluu erityisesti puolison, vanhempien tai omien lasten päihteidenkäytöstä. Jonkin verran tulee puheluita myös esimerkiksi ystävän tai naapurin päihteidenkäytöstä huolestuneilta”, Päihdeneuvonnasta vastaava Minttu Tavia EHYT ry:stä sanoo.

Ota huoli puheeksi, vaikka se tuntuisi vaikealta

Noin joka kymmenes (8 %) vastaajista arvioi läheistensä alkoholinkäytön lisääntyneen ja 16 prosenttia arvioi sen vähentyneen koronaepidemian aikana. Yrittäjät (21 %) arvioivat muita useammin läheistensä alkoholinkäytön lisääntyneen.

EHYTin mukaan kun huoli ystävän tai tuttavan alkoholin juomisesta herää, on tärkeää ottaa asia puheeksi, vaikka se tuntuisikin vaikealta. Huolen puheeksi ottaminen on välittämistä. Rehellisyydellä ja välittämisellä pääsee pitkälle.

Apua kannattaa hakea varhaisessa vaiheessa.

”Ole läsnä, kuuntele ja ole kiinnostunut. Aiheesta kannattaa puhua suoraan, mutta ystävällisesti. Samalla on hyvä osoittaa tukea ja tuoda esiin, että otat asian esiin, koska läheisesi on sinulle tärkeä ja hänen vointinsa huolestuttaa sinua”, Tavia neuvoo.

”Voit myös kannustaa läheistäsi soittamaan Päihdeneuvontaan, jossa ammattilaiset antavat palveluohjausta ja keskustelutukea ympäri vuorokauden. Myös läheinen voi soittaa Päihdeneuvontaan”, hän jatkaa.

Päihdeneuvonta toimii numerossa 0800 900 45 ja se on auki ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Soittaminen on maksutonta eikä henkilötietoja kysytä.

Kantar TNS:n puhelinhaastatteluilla toteuttamaan kyselyyn vastasi 1 004 suomalaista 11.-25.1.2021. Kyselyn kohderyhmä olivat 18–79-vuotiaat suomalaiset ja aineisto on painotettu vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan, ja se edustaa kohderyhmää pois lukien Ahvenanmaa.