Vantaan maksuton ehkäisykokeilu vähensi etenkin teini-ikäisten tekemiä abortteja.

Maksuttoman pitkävaikutteisen ehkäisyn käyttö madalsi raskaudenkeskeytyksen riskiä 80 prosenttia Vantaalla, ilmenee Helsingin yliopistossa tehdystä väitöstutkimuksesta. Lisäksi raskaudenkeskeytysten määrä laski etenkin nuoremmissa ikäluokissa.

Vantaa on tarjonnut vuodesta 2013 asti kaikille naisille mahdollisuutta saada ensimmäinen pitkävaikutteinen ehkäisymenetelmä maksutta. Pitkävaikutteisia ehkäisymenetelmiä, kuten ehkäisykapseleita tai -kierukoita, on voinut saada maksutta kaupungin kunnallisissa ehkäisyneuvoloissa.

Tutkimustulosten mukaan maksuttoman pitkävaikutteisen ehkäisyn aloitukset kasvoivat kaikissa ikäryhmissä. Etenkin ne naiset, jotka olivat synnyttäneet aikaisemmin tai joilla oli ollut raskaudenkeskeytys, aloittivat maksuttoman ehkäisyn.

”Tutkimus osoittaa, että maksuttoman pitkävaikutteisen ehkäisyn valinneilla naisilla raskaudenkeskeytyksen riski oli huomattavasti, 80 prosenttia, matalampi verrattuna naisiin, jotka eivät aloittaneet maksutonta pitkävaikutteista ehkäisyä mahdollisuudesta huolimatta”, lääketieteen lisensiaatti Frida Gyllenberg sanoo.

Teini-ikäisillä abortit vähenivät eniten

Väitöstutkimuksen mukaan maksuton ehkäisy laski raskaudenkeskeytysten ilmaantuvuutta väestötasolla. Tutkimuksessa selvisi, että eniten abortit vähenivät nuorilla: 15–19-vuotiailla raskaudenkeskeytykset vähenivät 36 prosenttia.

Hieman vanhemmilla, 20–24-vuotiailla, aborttien määrä laski 14 prosenttia. Sen sijaan 25–44-vuotiaiden naisten ikäluokassa muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

”Vantaan ehkäisyohjelma lähes nelinkertaisti maksuttoman pitkävaikutteisen ehkäisyn käytön 15–19-vuotiailla, ja tätä vanhemmilla naisilla käyttö kaksinkertaistui”, Gyllenberg kertoo.

”Lisäksi alle 25-vuotiailla pitkävaikutteisten menetelmien tarjoaminen ilmaiseksi oli myös kustannustehokasta”, hän lisää.

Väitöstutkimuksessa tutkittiin maksuttomien pitkävaikutteisten ehkäisymenetelmien tarjoamisen vaikutuksia Vantaalla vuosina 2013-2014, ja tutkimuksessa olivat mukana kaikki Vantaalla asuvat 15-44-vuotiaat naiset. Voit tutustua väitöstutkimukseen lisää täällä.