Lihomisen ja herkkujen syömisen taustalta voi nykytutkimusten mukaan löytyä yllättäviä syitä, kuten aktiivinen Facebookin käyttäminen.

Tutkimuksia on tehty muun muassa Columbian ja Pittsburgin yliopistoissa. Tutkimuksen mukaan ajan viettäminen Facebookissa saattaa madaltaa itsekontrollia ja johtaa muun muassa herkutteluun. Intensiivisen Facebook-session jälkeen monet syövät esimerkiksi epäterveellisiä snackseja.

Hyvin onnistunut Facebook-kontakti tuottaa samankaltaisia mielihyvän ajatuksia kuin hyvä treenaaminen. Hyvä mieli saattaa edesauttaa muissa asioissa lipsumista, esimerkiksi syömisen suhteen.

Tutkimuksessa todettiin myös, että Facebookin runsas käyttäminen korreloi korkeamman painoindeksin kanssa ja aiheutti enemmän ahmimista. Facebookia voi kuitenkin käyttää huoletta, kun tiedostaa nämä mahdolliset vaarat.

Lähde: Womenshealthmag.com